MIKROKREDENCIALAI

Projekto tikslas – tyrimu siekiama pagrįsti ir įdiegti skaitmeninių mikrokredencialų teikimo procesą aukštajame moksle.

Projekto pavadinimas: Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle (MIKROKREDENCIALAI)
Projekto Nr:
13.1.1-LMT-K-718-05-0003
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Kontaktinis asmuo VDU: E. Trepulė  elena.trepule@vdu.lt
Projekto trukmė: 22 mėnesiai (2021 lapkritis – 2023 rugpjūtis)
Projekto biudžetas:
299 988,22 EUR

Projekto metu bus įgyvendintos šios pagrindinės veiklos:

1. Pagrįstas skaitmeninių mikrokredencialų integravimo į studijas procesas atskleidžiantis potencialą įgalintį socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas bei indėlį tvariam atsigavimui po COVID-19 pandemijos.

Veiklos rezultatas – publikuotas mokslinis straipsnis: Tamoliune, G., Greenspon, R., Volungeviciene, A., Tereseviciene, M., Trepule, E., Dauksiene, E. (2023). Exploring the potential of micro-credentials: A systematic literature review. Frontiers in Education. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.1006811

2. Parengti reikalavimai skaitmeninio mikro kredencialo diegimo procesui.

Veiklos rezultatų apibendrinimas

3. Pritaikyta atvirų studijų aplinka skaitmeninių mikro kredencialų diegimo procesui.

Veiklos rezultatų apibendrinimas

4. Išbandytas skaitmeninių mikro kredencialų išdavimo procesas ir pristatytas jų potencialas įgalintis socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas suinteresuotiems subjektams bei indėlis tvariam atsigavimui po Covid19 pandemijos.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Plačiau apie projektą galite sužinoti VDU tinklapyje.

Susijusios naujienos

Nemokamas seminaras „Mikrokredencialų kilmė, prasmė ir potencialas“

Paskaita „Nuotolinių studijų perspektyva skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo akimis“

VDU pristatytas skaitmeninių mikrokredencialų procesas ir galimybės

COIMBRA universitetų grupės tarptautinis seminaras

Tarptautinė konferencija Latvijos verslo administravimo koledže

Vokietijos Universitetų ateities 2023 festivalis

Konferencija Kokybė nuotolinėse studijose

Plenarinis pranešimas Osijek universiteto tarptautinėje konferencijoje

Pristatytas mikrokredencialo potencialas

Testuojant inovaciją VDU studentams išduoti pirmieji skaitmeniniai mikrokredencialai

Išduoti VDU skaitmeniniai mikrokredencialai pristatyti Europai

Aktyvi klasė (Active Class)

Projekto tikslas – sukurti produktus (metodologiją ir gerųjų patirčių bei scenarijų rinkinius), kuriais naudojantis dėstytojai skatintų studentus aktyviai dalyvauti paskaitose, seminaruose bei kitokio pobūdžio susitikimuose nuotoliniu būdu.

Projekto pavadinimas: Aktyvi klasė: Kaip paskatinti studentus būti aktyviais mokantis nuotoliniu būdu
Projekto Nr:
2020-1-PL01-KA226-HE-096358
Projekto koordinatorius: University of Silesia in Katowice (Lenkija)
Kontaktinis asmuo VDU: E. Daukšienė estela.dauksiene@vdu.lt
Projekto tinklalapis: https://us.edu.pl/en/ksztalcenie/projekty-edukacyjne/dla-pracownikow/active-class/
Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2021 kovas – 2023 vasaris)
Projekto biudžetas:
214 650EUR

Partneriai:

 1. Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 2. Sofijos universitetas St Kliment Ohridski (Bulgarija)

Projekto rezultatai:

Susijusios naujienos

VDU prisijungė prie naujo projekto „Aktyvi klasė: Kaip paskatinti studentus būti aktyviais mokantis nuotoliniu būdu“

Mokymai „Flipped Classroom for Activating Students in Online Classes”

Įvyko projekto „Active Class“ mokymai apie „apverstą“ klasę aktyviam studentų įtraukimui

„Apverstos klasės“ mokymai Sofijos universitete

Tarptautinių projektų sinergija sprendžiant nuotolinio mokymo(si) iššūkius

Projekto „Aktyvi Klasė“ sklaidos renginys T4EU aljanso dėstytojams

DISCO VET

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas –remtis „Open Badge 2.0“ atvirojo standarto galimybėmis sukurti atvirojo kodo platformą (saugyklą), kurioje švietimo paslaugų teikėjai ir besimokantieji galėtų rinkti (išduoti, gauti, laikyti, peržiūrėti) savo skaitmeninius ženklelius, turėdami prasmingesnes ir išsamesnes paieškos galimybes.

Projekto pavadinimas: DISCO-VET Skaitmeniniai pažymėjimai ir atvirieji ženkleliai profesiniame ir aukštajame moksle
Projekto Nr:
2020-1-HU01-KA202-078793
Projekto koordinatorius: Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas (Vengrija)
Kontaktinis asmuo VDU: A. Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2020 lapkritis – 2022 spalis)
Projekto biudžetas:
263 265EUR

Partneriai:

Rezultatai:

 1. Ataskaita apie atvirus ženklelius ir skaitmeninius kredencialus naujoje eroje.
 2. DISCO platformos sukūrimas, skirtos kaupti atviruosius skaitmeninius ženklelius.
 3. Kurso apie atvirus skaitmeininius ženklelius sukūrimas;
 4. Išmoktų pamokų rinkinys ir DISCO platformos naudotojo vadovas.

Susijusios naujienos

DISCO-VET pirmasis projekto partnerių susitikimas

Seminare Klaipėdoje pristatytas DISCO VET projektas

Įvyko intensyvūs mokymai apie skaitmeninius ženklelius ir kredencialus

TEDS

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas – padėti pedagogams įgyti įvairiapusių žinių darnaus ugdymo, kaip įtraukesnio, teisingesnio ir labiau tausojančio aplinką įgyvendinimui,  įtraukiant  veiklas ir praktikas bei technologijų naudojimą mokymui(-si).

Projekto pavadinimas: TEDS – Mokytojų rengimas tvariam švietimui. Mokyklos, mokančios tvarumo ir darnos: pasiūlymai dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
Projekto numeris: 2019-1-PT01-KA201-060830
Projekto tinklapis:
http://teds.web.ua.pt/
Projekto koordinatorius: Aveiro universitetas (Portugalija)
Kontaktinis asmuo VDU: Margarita Tereseviciene, margarita.tereseviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 40 mėnesių (rugsėjis 2019 – gruodis 2022)
Projekto biudžetas: 185 432,00 eur.


Partneriai:

Rezultatai:

 1. Darnaus ugdymo(si) struktūra;
 2. Ataskaita apie mokytojų ir mokytojų rengėjų atstovavimą darniam ugdymui(si);
 3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų darniam ugdymui(si) įvairovė;
 4. Daugialypių atvejų tyrimai;
 5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos darniam  ugdymui(si)  struktūra.

Kviečiame registruotis į koneferenciją Mokytojų rengimas darniam ugdymui

DIGI-HE

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas –  sukurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonę, kuri padėtų Europos aukštojo mokslo įstaigoms plėtoti ir stiprinti jų strateginį požiūrį į skaitmeninimą.

Projekto pavadinimas: DIGI-HE – strateginė priemonė Europos aukštojo mokslo institucijų skaitmeninimui
Projekto numeris: 612897-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD
Projekto tinklapis: https://eua.eu/101-projects/772-digi-he.html
Projekto koordinatorius: Europos universitetų asociacija (EUA)
Kontaktinis asmuo VDU: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2020 sausis – 2023 balandis)
Projekto biudžetas: 471,204.00 EUR


Partneriai:

Projekto rezultatai:

 1. Tyrimas Europos aukštojo mokslo institucijų skaitmenizacijos lygiui nustatyti;
 2. Tyrimo ataskaita;
 3. DIGI – HE priemonė (interaktyvi platforma internete);
 4. DIGI – HE naudojimo gairės aukštojo mokslo institucijoms;
 5. Publikacija apie DIGI – HE priemonės naudojimo patirtis;
 6. Sklaidos seminarai.

Susijusios naujienos:

Pradėta kurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonė

VDU dalyvaus EUA internetinių seminarų veikloje

VDU dalyvavo regiant tarptautinio projekto ataskaitą

Pristatyta tarptautinio projekto ataskaita

VDU EUA organizuojamame seminare “Aukšto lygio skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas: strategija ir organizacinė kultūra”

Skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupės veikla

VDU sudaryta skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupė

Seminaras  „Sėkmingos skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas: institucijų savęs vertinimas”

VDU profesorės dalyvavo EUA ir EDEN organizuotame seminare

VDU dalyvavo Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo (EDEN) tyrimų seminare 2022, Dubrovnike

Dalyvauta renginyje „Darnus ir perspektyvus požiūris į skaitmeniniu būdu grindžiamą mokymą(si)“

Europos universitetų asociacijos seminaras ir diskusija

Paskaita „Nuotolinių studijų perspektyva skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo akimis“

COIMBRA universitetų grupės tarptautinis seminaras

Tarptautinė konferencija Latvijos verslo administravimo koledže

Universitetai:Ateityje 2023 festivalis

Konferencija Kokybė nuotolinėse studijose

Plenarinis pranešimas Osijek universiteto tarptautinėje konferencijoje

EdDiCo

erasmus-plus-300x86

 

Projekto tikslas – įgalinti dėstytojus transformuoti ir tobulinti mokymo strategijas, ieškoti mokymosi galimybių ir išteklių tinkamų reikalingų kompetencijų įgijimui.

Projekto pavadinimas: EdDiCo – dėstytojų skaitmeninių kompetencijų plėtra ir pripažinimas
Projekto numeris:
2019-1-DE01-KA203-005070
Projekto tinklalapis: https://eddico.eu
Projekto koordinatorius: Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn (Vokietija)
Kontaktinis asmuo VDU: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 40 mėnesių (2019 rugsėjis – 2022 gruodis)
Projekto biudžetas:
439 883 EUR


Partneriai:

Projekto rezultatai:

 1. Skaitmeninių pedagogų kompetencijų metamodelis;
 2. Mokymosi brandos modelis skaitmeninio švietimo kompetencijoms;
 3. Skaitmeninio švietimo mokymosi galimybių ir švietimo išteklių katalogas;
 4. Skaitmeninio švietimo kūrimo ir kompetencijų įsivertinimo įrankiai.

Susijusios naujienos:

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

EDEN 2020 konferencija

EdDiCo: švietėjų poreikių ir lūkesčių skaitmeninių kompetencijų srityje suderinimo sprendimai

Susitikimas Berlyne

Tarptautinių projektų sinergija sprendžiant nuotolinio mokymo(si) iššūkius

ECCOE

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas – didinti mobilumą tarp Europos aukštojo mokslo institucijų sukuriant „ECCOE sistemą“ skaitmeniniam mokymosi rezultatų pripažinimui. Pagrindinis projekto tikslas yra palengvinti atvirojo, nuotolinio ir lankstaus aukštojo mokslo pripažinimą. Projektu siekiama padidinti studentų, aukštojo mokslo institucijų ir darbdavių pasitikėjimą technologijomis grindžiamomis akreditacijos sistemomis ir skaitmeniniais pažymėjimais ir diplomais.

Projekto pavadinimas: ECCOE – Europos kreditų sistema atvirojo švietimo sistemai
Projekto numeris: 2019-1-FR01-KA203-062951
Projekto tinklalapis:
https://eccoe.eu
Projekto koordinatorius: Fondation UNIT (Prancūzija)
Kontaktinis asmuo VDU: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2019 rugsėjis – 2022 rugpjūtis)
Projekto biudžetas: 449450 EUR


Partneriai:

Veiklos ir rezultatai:

 1. Sukurti studijų dalykų, modulių, masinių atvirų internetinių kursų (MOOC) ir kompetencijų grupių pažymėjimų ir diplomų aprašo kokybės kriterijus;
 2. Sukurti ir patvirtinti kreditų pripažinimo modelio sutartį pateiktą septyniomis kalbomis (DE, EN, ES, FR, IT, LT, NL);
 3. Paskelbti internetinį katalogą, kuriame būtų pateikta virš 60 specialybinių ir tarpdisciplinių modulių, kurie atitiktų tarp-institucinio pripažinimo kriterijus;
 4. Suprojektuoti sistemą, skirtą technologijomis grįstai akreditacijai vykdyti;
 5. Sukurti pagrindus platesniam naudojimuisi „ECCOE sistemos“ tinklu, rengiant ir dalijantis patvirtintais dokumentais su aukštojo mokslo institucijomis ir socialiniais dalininkais.

Projekto partnerių valstybėse vyks nacionaliniai renginiai, kurių metu bus skleidžiami rezultatai ir įtraukiami išoriniai suinteresuotieji subjektai į ECCOE projekto veiklą, suteikiant viešąsias konsultacijas, tyrimų dokumentus, internetinius išteklius.

Numatomas poveikis:

 • Aukštojo mokslo institucijoms: efektyvumas, kokybė, skaidrumas.
 • Besimokantiesiems: skaidrumas, mobilumas, įsidarbinimo galimybės.
 • Dėstytojams: vertinimo objektyvumas, laiko taupymas.
 • Darbdaviams: pasitikėjimas suteiktomis kvalifikacijomis.

Susijusios naujienos:

Mikrokredencialai

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

Projekto partnerių susitikimas vaizdo konferencijų būdu

EDEN konferencijoje pristatytas sukurto sertifikato modelis

Atviro stalo diskusija apie mikro-kredencialus

Projekto rezultatai – inovacijos švietimo sistemai

Susitikimas Berlyne

Praktinė diskusija-mikrokredencialo kūrimas

Tarptautinių projektų sinergija sprendžiant nuotolinio mokymo(si) iššūkius

 

MicroHE

 

logosbeneficaireserasmusright_ltMicroHE_logo

MicroHE projektas analizuoja moduliarizacijos, programų segmentavimo ir mikrokreditų naudojimą Europos aukštajame moksle.

Projekto pavadinimas: MicroHE – Mikrokreditų naudojimas aukštajame moksle
Projekto Nr.: 590161-EPP-1-2017-DE-EPPKA3-PI-Forward
Projekto tinklalapis: https://microcredentials.eu/
Projekto koordinatorius: Cooperative State University Baden-Wuerttemberg, Vokietija
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė 36 mėnesiai (2017 m. gruodis  – 2020 m. sausis)

Projekto partneriai:

 1. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 2. European Distance and E-Learning Network, Jungtinė Karalystė
 3. Institut Jozef Stefan, Slovėnija
 4. Tampere University of Technology, Suomija
 5. Knowledge Innovation Centre, Malta
 6. Fondazione Politecnico di Milano, Italija
 7. Knowledge 4 All Foundation, Jungtinė Karalystė

Projekto veiklos:

 • Esamos padėties mikrokreditų naudojimo Europos aukštajame moksle analizė, apklausiant mažiausiai 70 Europos aukštojo mokslo institucijų apie mikrokreditų naudojimą, siekiant apžvelgti mikrokreditų naudojimo aukštajame moksle įvairovę ir kryptis;
 • Vykstančios aukštojo mokslo moduliarizacijos įtakos aukštojo mokslo institucijoms numatymas;
 • Europos pripažinimo instrumentų, ypač ECTS, diplomo priedėlio ir kvalifikacijų sąrangos, adekvatumo vertinimas mikrokreditų naudojimui;
 • „Kreditų priedėlio“ projektavimas, siekiant suteikti detalią informaciją apie mikrokreditus, suderinant su ECTS, diplomo priedelį ir kvalifikacijų sąrangą;
 • Meta-duomenų standarto ir internetinio kreditų transformavimo prototipo parengimas, siekiant įgyvendinti mikrokreditų pripažinimą ir perkėlimą Europoje.

Susijusios naujienos:

Mikrokredencialai

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

MicroHE ekspertų seminaras

VOCAL

Erasmus + vocal_logo_v3_500x250
Projekto tikslas – skatinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir profesinių mokyklų mokytojų bendradarbiavimą, rengiant aktyvų mokymąsi nuotoliniu būdu įtraukiant skaitmenines, socialines ir tarpkultūrines kompetencijas.

Projekto pavadinimas: Dėstytojų bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam mokymuisi nuotoliniu būdu (VOCAL)
Projekto Nr.: 2016-1-HU01-KA202-022916
Projekto tinklalapis: http://www.vocalerasmus.eu
Projekto koordinatorius: Budapest University of Technology and Economics – BME
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  24 mėnesiai (2016 lapkritis – 2018 spalis)

Projekto partneriai:

 • Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Budapest University of Technology and Economics – BME, Vengrija
 • Baden-Würtemberg Cooperative State University Heilbronn – DHBW, Vokietija
 • Universidad de la Iglesia de Deusto – UDEUSTO, Ispanija
 • Ogres Tehnikums – OT, Latvia
 • Lietuvos nuotolinio ir e-mokymosi (LieDM) asociacija, Lietuva

Projekto rezultatai:

 • Mokomoji medžiaga, skirta kokybiškų mokymosi išteklių skaitmenizvimui;
 • Mokomoji medžiaga, skirta mokymosi medžiagos projektavimui ir bendrų veiklų kūrimui įtraukiant skaitmenines, socialines ir tarpkultūrines kompentencijas;
 • Mokomoji medžiaga, skirta tarptautinių ar tarpkultūrinių besimokančiųjų grupių mokymui;
 • IT platformos, skirtos mokymo medžiagos talpinimui, bendrų veiklų organizavimui, medžiagos projektavimui sukūrimas;
 • Šešių atvirų mokomųjų kursų sukūrimas;
 • Vaizdo atsiliepimai apie atvirąsias švietimo praktikas.

Susijusios naujienos:

Mokymai pedagogams gegužės 8-12 dienomis, Kaune

Įvyko mokymų savaitė dėstytojams

Mokymai mokytojams rugsėjo 18-22 dienomis, Heilbrone

Sklaidos renginys “Bendradarbiavimas aktyviam mokymuisi”

ISI specialistai dalyvauja mokymuose Deusto universitete

Mokytojams pristatyta VOCAL projekto metu sukurtos veiklos

Baigiamasis VOCAL projekto partnerių susitikimas Rygoje

Mokomoji medžiaga dėstytojams

 

ReOPEN

logosbeneficaireserasmusright_lt 

Projekto tikslas – sukurti validžias atvirojo mokymosi skaitmenines sistemas, siekiant savaiminio ir neformaliojo atviro mokymosi pripažinimo.

Projekto pavadinimas: ReOPEN: Atvirojo mokymosi pripažinimas
Projekto Nr.: 2016-1-LT01-KA202-023131
Projekto tinklalapis: http://reopen.eu
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas (http://vdu.lt)
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  24 mėnesiai (2016 lapkritis – 2018 spalis)

Projekto partneriai:

 • Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 • ONECO CONSULTING SL, Ispanija
 • ESCP Europe Wirtschafthochschule, Vokietija
 • Q21,Vokietija
 • Zagrebo universitetas, University Computing Centre – SRCE, Kroatija
 • European Distance and E-Learning Network (EDEN), Didžioji Britanija/Vengrija

Projekto rezultatai:

Susijusios naujienos:

ReOPEN projekto partnerių susistikimas Kaune

Susipažinkite su atvirojo švietimo pripažinimo iššūkiais

Atvirojo mokymosi pripažinimas (ReOPEN)