Universitetai:Ateityje 2023 festivalis

Vokietijos Aukštojo mokslo skaitmenizacijos forumas, finansuojamas vyriausybės, kartu su partneriais balandžio 28 d. organizavo Universitetai:Ateityje 2023 festivalį (angl. University: Future festival 2023), kuriame Inovatyvių studijų instituto direktorė prof. Airina Volungevičienė skaitė pranešimą (angl. Time to self-assess your institution’s approach to digitally enhanced learning and teaching?) ir organizavo seminarą. Šiame seminare daugiausia dėmesio buvo skiriama klausimams, kodėl ir kaip aukštojo mokslo institucijose atlikti savęs vertinimą, susijusį su skaitmeniniu mokymusi ir mokymu. Taip pat, seminare buvo nagrinėjamos priežastys, dėl kurių imtasi tokios veiklos, kaip poreikis įvertinti pandemijos metu įgytą patirtį, nustatyti silpnąsias vietas ir strateginius prioritetus ateinantiems penkeriems metams. Buvo diskutuojama, kaip savęs vertinimas gali būti įtrauktas į institucijų strategijų rengimo ir sprendimų priėmimo procesus.

Šiame seminare prof. Airina Volungevičienė, taip pat, pristatė tyrimus ir atvejo studijas, atliktas įgyvendinant DIGI-HE projektą (2020-2023 m.). Buvo pristatytos  iniciatyvos, kurių metu buvo nagrinėjami įvairūs būdai, kaip aukštojo mokslo institucijos gali sustiprinti savo strateginį požiūrį į skaitmeniniu būdu patobulintą mokymą ir mokymąsi bei sustiprinti savo gebėjimus. Kitaip tariant, festivalio dalyviai buvo informuoti apie savęs vertinimo priemones, t. y. priemonių ar sistemų, leidžiančių institucijoms įvertinti savo padėtį, susijusią su skaitmeniniu būdu patobulintu mokymusi ir mokymu, naudą ir kliūtis. Taip pat, buvo patariama, kaip pasirinkti priemonę, geriausiai atitinkančią konkrečios institucijos poreikius.