Įsirašymo raktas

Įsirašymo raktas – simbolių ir skaičių junginys, kuris naudojamas studentų savarankiškam įsiregistravimui (prisirašymui) į dalyką Moodle nuotolinių studijų aplinkoje.

Kaip sukurti įsirašymo raktą:

  1. Atsiverskite studijų dalyką VDU Moodle aplinkoje;
  2. Valdymo (Administration) bloke -> Naudotojai (Users) -> Įregistravimo metodas (Enrolment methods)
  3. Pasirinkite Savarankiška registracija (Self enrolment);
  4. Atsivertusioje lentelėje trečiame punkte Įsirašymo raktas (Enrolment key) įrašykite naują įsirašymo raktą. Jei norite tik peržiūrėti esamą – uždėkite greta esančią varnelę Neslėpti (Unmask);
  5. Įrašykite keitimus (Save changes).