Įvyko projekto „Active Class“ mokymai apie „apverstą“ klasę aktyviam studentų įtraukimui

2022 kovo 15 – balandžio 5 d. vyko tarptautiniai nuotoliniai mokymai aukštųjų mokyklų dėstytojams “Flipped Classroom for Activating Students in Online Classes”. Galimybė susipažinti su šiuo metu itin populiarėjančia „apverstos klasės“ mokymo(si) metodika sulaukė didelio susidomėjimo, tad mokymuose dalyvavo net 54 dėstytojai. Mokymai skirti Vytauto Didžiojo universiteto, Silezijos universiteto Katovicuose ir Sofijos universiteto dėstytojams, siekiant juo supažindinti su „apverstos“ klasės metodika ir jos organizavimo galimybėmis bei ypatumais organizuojant mokymą(si) mišriu ir nuotoliniu būdu.

Mokymų metu, Vytauto Didžiojo, Silezijos ir Sofijos universitetų ekspertai dalijosi teoriniais pristatymais, aktualiais planuojant ir organizuojant „apverstą“ mokymą(si), bei demonstravo jau sukurtus kursus, kuriuose vyksta ar vyks „apverstas“ mokymasis, o įgytas žinias mokymų dalyviai galėjo pritaikyti atlikdami praktines užduotis. Siekiant sukurti reflektyvią mokymosi patirtį ir praktiką, dalyviai buvo skatinami dalintis savo patirtimis, kylančiais iššūkiais ir rekomendacijomis kitiems kolegoms.

Aktyvus dalyvių įsitraukimas į diskusijas padėjo praplėsti ne tik gilesnį žinojimą apie „apversto“ mokymo(si) galimybes, tačiau ir pateikė daugiau idėjų studentų įtraukimui ir jų aktyvesniam dalyvavimui nuotolinėse paskaitose.

Mokymų dalyviai dalijosi skaitmeniniais edukaciniais įrankiais ir programėlėmis, kuriuos naudoja užsiėmimų metu tiek studentų įtraukimui, tiek ir interaktyvesniam medžiagos ar užduoties pateikimui.

Svarbu pastebėti, kad mokymų pabaigoje, dauguma dalyvavusių dėstytojų atrado galimybes savo kursuose integruoti „apverstą“ mokymą(si) ir dalijosi idėjomis ir pavyzdžiais, kaip ir kokias veiklas, įrankius ir vertinimo strategijas planuoja taikyti „apverstose“ paskaitose.

Tai pirmieji, iš trijų, “Flipped Classroom for Activating Students in Online Classes” mokymų, kuriuos organizavo ir įgyvendino Vytauto Didžiojo universitetas. Artimiausi mokymai vyks gegužės mėn. Silezijos universitete Katovicuose (Lenkijoje), o paskutinieji – birželio mėn., juos organizuos Sofijos universitetas (Bulgarija).

Mokymų medžiaga bus pasiekiama projekto internetinėje svetainėje artimiausiu metu.

Mokymai organizuoti įgyvendinant Erasmus+ projektą “Activating Students in Online Classes”, no. 2020-1-PL01-KA226-HE-096358.