Mokomoji medžiaga dėstytojams (projektas Aktyvi klasė, IO2)

Mokomoji medžiaga dėstytojams „Kaip apversti savo nuotolinę klasę?“, parengta Erasmus+ projekto „Aktyv klasė: kamp įtraukti studentes dėstant nuotoliniu būdu“ (pr.nr. 2020-1-PL01-KA226-HE-096358)

Autoriai: Estela Daukšienė, Giedrė Tamoliūnė, Daiva Urmonienė, Rasa Greenspon, Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva), Malgorzata Gwadera, Renata Jankowska, Magdalena Piotrowska-Grot, Jacek Francikowski, Sulezijos universitetas Katovicuose (Lenkija), Nikolina Tsvetkova, Maria Metodieva, Lid King, Sofijos universitetas (Bulgarijoje).

Įvadas

Mokytojų rengimo medžiaga parengta pagal „Apverstos klasės e. metodiką“. Kartu su intensyvia mokymo programa „Mokinių aktyvinimas mokant nuotoliniu būdu“, šia mokymo medžiaga siekiama padėti dėstytojams tobulinti savo įgūdžius mokant nuotoliniu būdu, siūlant metodus, priemones ir suteikiant galimybę kelti kvalifikaciją bei kurti naujus mokymo standartus. Pagrindinis mokymo medžiagos tikslas – patarti mokytojams, kaip pritaikyti „apverstos klasės“ metodiką mokymo ir mokymosi procese. Pagrindinis mokymo medžiagos tikslas – patarti mokytojams, kaip taikyti apverstos klasės metodiką dėstant nuotoliniu būdu.

Mokymo medžiagą sudaro 4 skyriai, apimantys teorinius mokymosi išteklius (pateikiami skaidrėse), užduočių aprašymą, įsivertinimo testo ar savirefleksijos klausimus. Ji gali būti naudojama kaip pagalbinė medžiaga vykdant dėstytojų mokymus klasėje arba nuotoliniu/mišriu būdu. Pagrindinė užduotis, kuri yra kaupiamoji ir kurią reikia parengti mokymų metu, yra apverstos klasės pamokos / dalyko dėstymo planas (2 priedas), kuriame pateikiama, kaip dėstytojai pasiruošia apversti savo dalyko / dalies dalyko dėstymą, vadovaudamiesi apverstos klasės metodika. Taip pat pateikiama preliminari dėstytojų mokymo programos darbotvarkė (1 priedas).

1 skyrius. Įvadas į apverstos klasės metodiką

Šį skyrių sudaro 2 teoriniai pristatymai: (1) apie pagrindinius apverstos klasės metodologijos bruožus (parengė ekspertai iš Silezijos universiteto Katovicuose, Lenkija); ir (2) rekomendacijos, kaip apibrėžti mokymosi rezultatus, atsižvelgiant į mokymo tikslus ir apverstos klasės metodiką (parengė ekspertai iš Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuva).

Siekiama, kad baigus šį skyrių besimokantieji gebės:

  • paaiškinti pagrindinius apverstos klasės metodologijos bruožus;
  • susieti dėstymo tikslus su siekiamais mokymosi rezultatais;
  • planuoti mokymosi procesą vadovaujantis apverstos klasės principais.

Poskyris 1.1. Pagrindiniai apverstos klasės metodologijos bruožai

Šis mokomosios medžiagos poskyris yra grindžiamas “Apverstos klasės e-metodologija“, kur buvo sukurta kaip pirmas rezultatas (IO1) projekte Aktyvi klasė. Žemiau pasiekiamose skaiddrėse yra pristatomi pagrindiniai šios metodologijos principai ir bruožai – Skaidrės (EN, parengtos Silezijos universiteto Katovicuose ekspertų) yra pasiekiamos čia.

Poskyris 1.2. Mokymsi rezultatų svarba kai taikoma apverstos klasės metodologija

Pagrindinės idėjos, pristatomos šios dalies teorinėse skaidrėse akcentuoja, kaip svarbu pradėti dalyko / paskaitos planavimą nuo mokymosi rezultatų apibrėžimo. Skaidrėse taip pat aiškinama, kaip keičiasi mokymosi rezultatų skarga tai kant apverstos klasės metodologiją, kokie svarbūs yra mokymosi rezultatai planavimui ir mokymosi metodų parinkimui. Skaidrės pasiekiamos čia (EN, parengta Vytauto Didžiojo universiteit ekspertų).

1 užduotis (EN). Dalyko rezultatų revizija ir veiklų planavimas

Savitikros testas (EN) (Spauskite ant nuorodos, atsakykite į klausimus, pateikite, tada patikrinkite, ar teisingai atsakėte, perskaitykite atsakymų paaiškinimus. Jei padarėte klaidų, rekomenduojame pakartoti testą iš naujo, išanalizavus grįžtamąjį ryšį apie atsakymus.)

2 skyrius. Kaip „apversti“ dėstomą dalyką?

Šis skyrius susideda iš 2 teorinių pristatymų, kurie padeda dėstytojams planuojant jų dalykus pagal apverstos klasės metodologiją. Pristatymai yra: Praktinės rekomendacijos planuojant užduotis ir mokymosi organizavimą (parengtą Silezijos universiteto ekspertų); Patarimai kaip pasirinkti įrankius studentų įsitraukimui (parengta Silezijos universiteto Katovicuose ekspertų); bei Patarimai kaip pasirinkti vertinimo strategijas, kai dėstymui naudojama atverstos klasės metodologija (parengta Vytauto Didžiojo universiteto ekspertų).

Siekiama, kad baigus šį skyrių besimokantieji gebės:

  • pasirinkti tinkamus įrankius besimokančiųjų įtraukimui;
  • parinkti besimokančiuosius įsitraukti skatinančias vertinimo strategijas, kurios atinka apverstos klasės metodologiją

Poskyris 2.1. Patarimai kaip planuoti veiklas ir organizuoti mokymąsi, pagal apverstos klasės metodologiją

Šiame poskyruje pristatoma 10 praktinių principų orgaizuojant mokymą pagal apverstos klasės metodologiją. Skaidrės (EN, parengtos Silezijos universiteto Katovicuose) yra pasiekiamos čia

Poskyris 2.2 Patarimai kaip pasirinkti įrankius

Šiame poskyryje daugiausia dėmesio skiriama įvairių priemonių/įrankių/technologijų, kurias dėstytojai gali naudoti mokydami nuotoliniu būdu, apžvalgai.  Skaidrės (EN, parengtos Silezijos universiteto Katovicuose) pateikiamos čia. Daugiau rekomendacijų, kaip pasirinkti tinkamus įrankius besimokančiųjų veiklai, galima rasti pirmajame šio projekto rezultate – IO1 apverstos klasės e. metodologijoje.

Poskyris 2.3 Užduočių, kurios sukurtos naudojant apverstos klasės metodologiją, vertinimo strategijos

Šiame poskyryje pristatomi skaitmeninio vertinimo ypatumai ir kaip keičiasi vertinimas, kai dirbama pagal apverstos klasės metodologiją. Skaidrės (EN, parengtos Vytauto Didžiojo ekspertų) pasiekiamos čia.

Užduotis 2.1. (EN) Aktyvaus mokymosi metodai ir įrankiai/technologijos

Užduotis 2.2. (EN) Parinkite vertinimo strategiją užduotims, dirbant pagal apverstos klasės metodologiją

Savitikros testas (EN) (Spauskite ant nuorodos, atsakykite į klausimus, pateikite, tada patikrinkite, ar teisingai atsakėte, perskaitykite atsakymų paaiškinimus. Jei padarėte klaidų, rekomenduojame pakartoti testą iš naujo, išanalizavus grįžtamąjį ryšį apie atsakymus.)

Skyrius. Apverstos klasės metodologijos ypatumai

Šis skyrius susideda iš 2 praktinių pristatymų dėstytojams, kuriuose rasite patarimų ir idėjų kaip taikyti apverstos klasės metodologiją bei daug pavyzdžių – dalyko struktūros virtualioje aplinkoje šablonų ir kitų dėstytojų kurtų dalykų pavyzdžių. Pristatymai yra: Atviri švietimo ištekliai (AŠI), galimi etikos ir teisiniai iššūkiai; Gerosios praktikos bei dalykų pavyzdžiai. Šis skyrius baigiamas DUK (Dažniausiai užduodamų klausimų) sekcija, kuri buvo sukurta mokymų dėstytojams metu, ir apima mokymuose dažniausiai pasikartojusius klausimus (ir jų atsakymus dėstytojams).

Siekiama, kad baigus šį skyrių besimokantieji gebės:

  • planuoti mokymosi procesą ir veiklas pagal apverstos klasės metodologiją

Poskyris 3.1. AŠI, galimi etikos ir teisiniai iššūkiai

Šiame skyriuje pristatoma atvirų švietimo išteklių svarba dėstant bei aptariami praktiniai aspektai, kurie kyla dėstytojams, rengiant skaitmeninę mokomąją medžiagą. Skaidrės (parengtos Vytauto Didžiojo universiteto ekspertų) pateikiamos čia.

Poskyris 3.2. Gerosios praktikos ir pavyzdiniai mokymo scenarijai (dalykų pavyzdžiai)

Projekto vykdymo metu buvo surinktos gerosios praktikos iš šią metodologiją naudojančių dėstytojų bei sukurti pavyzdiniai dalykai. Šiame poskyryje pateikiamos rekomendacijos kaip ši projekte surinkta/sukurta medžiaga gali pasitarnauti dėstytojams, planuojant savo dalyką pagal apverstos klasės metodologiją. Tad šiame poskyryje pristatomos gerosios praktikos ir pateikiami pavyzdinių dalykų aprašai. Rekomendacijos kaip naudoti projekte sukurtus pavyzdinius dalykus ir gerųjų praktikų aprašymus (parengtus Sofijos universiteto) yra pasiekiamos čia (EN)

Dalykų pavyzdžiai:

Gerųjų praktikų pavyzdžiai:

Poskyris 3.3. Šablonai dalyko (kuriame mokymasis organizuojamas pagal apversto klasės metodologiją) struktūrai virtualiose mokymosi aplinkose (Moodle, MsTeams)

Frequently asked questions (the list of important questions related to the implementation of flipped classroom in blended and online teaching) – shared document co-created by teacheers, participating in project trainings 

Assignment No 3.1. describe your course in a template for students (study guide)

4 Skyrius. Nuotolinėms studijoms parengto dalyko kokybės užtikrinimas

This Unit consists of a list of questions (in a form of questionnaire) for teachers to assess their courses after their design, but before the delivery.

Siekiama, kad baigus šį skyrių besimokantieji gebės:

  • to plan learning process and assignments according to flipped classroom principles;
  • to select appropriate online tools for learners’ engagement;
  • to design assessment strategies for a flipped learning and learners’ engagement;
  • to plan learning process and assignments according to flipped classroom principles

Slides, presenting how to use this questionnaire (prepared by Vytautas Magnus University) are accessible here

Questionnaire for a course assessment and teachers’ self-reflection on the course

            Link to Questionnaire . The questionnaire can be used by a teacher for self-check if the course / part of the course is prepared for online learning using flipped classroom approach. It should be downloaded, filled in (Column C) following the criteria indicated in Column B. The Result is automatically calculated. Comments for improvement may be added by the author or colleague assessing the course, using provided questionnaire

Assignment No 4. – review your course

Priedai

Annex 1 – Lesson plan template for download

Annex 2 – Studyguide for students template for download

Annex 3 – Descriptions of tasks in one place

Annex 4 – Frequently asked questions

All projet results are also available in Active Class project website

Link to Frequently asked questions for trainings (Google doc)

Nuorodos pristatymų, darytų VDU, Sofijos ir Silezijos mokymų metu:

pristatė Estela Dauksiene 1 dienos skaidrės (anglų kalba), 2 dienos skaidrės (anglų kalba), 3 dienos skaidrės (anglų kalba), užpildyto dalyko studijavimo aprašo pavyzdys (anglų kalba)4 dienos skaidrės anglų kalba

pristatė Daiva Urmonienė 4 dienos skaidrės (anglų kalba) (naudotos nuorodos – dalyko studijavimo aprašas, dalyko klausimynas (anglų  kalba)

Nuorodos pristatymų, darytų VDU ir Silezijos mokymų metu:

Giedrė Tamoliūnė (pristatyta vaizdo konferencijų būdu) 1 diena, 4 diena

Nuorodos pristatymų, darytų Sofijos mokymų metu:

Angel Marchev, Jr. 3 dienos skaidrės, 4 dienos skaidrės