Paskaita „Nuotolinių studijų perspektyva skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo akimis”

2023 metų sausio 20 dieną VDU ŠA Inovatyvių studijų instituto prof. Airina Volungevičienė skaitė paskaitą Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojams „Nuotolinių studijų perspektyva skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo akimis“. Pristatymo metu buvo pristatyta projekto angl. Transparent Assessment for Online Learning by Digitally Competent Professors (Digiprof) (2022-2024) metu parengta aukštojo mokslo institucijų dėstytojams medžiaga apimanti skaidrų nuotolinio mokymosi vertinimą ir mokymosi rezultatų pripažinimą.

Paskaitos metu buvo aptarta ir diskutuojama apie skaitmeninius mikrokredencialus aukštajame moksle. Pristatyti gauti ir dar gaunami projekto Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle (MIKRO KREDENCIALAI) (2021-2023) rezultatai.

Šioje  paskaitoje  prof. Airina Volungevičienė, taip pat, pristatė tyrimus ir atvejo studijas, atliktas įgyvendinant DIGI-HE projektą (2020-2023 m.). Buvo pristatytos  iniciatyvos, kurių metu buvo nagrinėjami įvairūs būdai, kaip aukštojo mokslo institucijos gali sustiprinti savo strateginį požiūrį į skaitmeniniu būdu patobulintą mokymą ir mokymąsi bei sustiprinti savo gebėjimus.