Tarptautinių projektų sinergija sprendžiant nuotolinio mokymo(si) iššūkius

Š. m. birželio 27 – liepos 1 dienomis Bulgarijoje VDU dėstytojai dalyvavo tarptautinio projekto „Aktyvi klasė: Aktyvus studentų mokymasis nuotolinėse studijose“ („Active Class“) mokymuose, kurių pagrindinis tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su „apverstos“ klasės metodika ir jos organizavimo galimybėmis bei ypatumais organizuojant mokymą(si) mišriu ir nuotoliniu būdu. Mokymai buvo skirti Vytauto Didžiojo universiteto, Silezijos universiteto Katovicuose ir Sofijos universiteto dėstytojams. Užsiėmimų metu dėstytojai dalinosi gerąja patirtimi apie aktyvų studentų mokymąsi studijuojant nuotoliniu būdu. Ekspertai dalijosi teorinėmis įžvalgomis, pristatė savo patirtis dirbant „apverstos“ klasės metodika. Vyko grupinės diskusijos nacionalinėse ir tarptautinėse ekspertų grupėse. Diskusijų metu buvo pateikta daugiau idėjų studentų įtraukimui ir jų aktyvesniam dalyvavimui nuotolinėse paskaitose. Mokymų dalyviai dalinosi ne tik gerosiomis patirtimis dirbant nuotoliniu būdu, bet ir diskutavo apie iššūkius, su kuriais susiduria planuodami mokymosi turinį, bei augantį poreikį tobulinti skaitmenines kompetencijas, siekiant užtikrinti sklandų, įtraukiantį ir įrodymais pagrįstą mokymąsi.

VDU ŠA Inovatyvių studijų instituto komanda dalinosi patirtimi apie įgyvendinamus tarptautinius projektus, kuriais siekiama plėtoti institucinį pasirengimą nuotolinėms studijoms, suteikti dėstytojams galimybes tobulinti skaitmenines kompetencijas, sukurti šiuolaikines studijas atliepiančią skaitmeninę mokymosi aplinką. Dalyviai akcentavo ir pritarė, kad yra labai svarbu užtikrinti sinergiją tarp visų minimų aspektų.

Mokymų dalyviams pristatyti šie tarptautiniai projektai:

  • Skaitmeniškai kompetentingų dėstytojų skaidrus nuotolinio mokymosi vertinimas (orig. Transparent Assessment for Online Learning by Digitally Competent Professors) – DIGI-PROF
  • Skaitmeninė suaugusiųjų švietimo transformacija nuotoliniam įtraukiam mokymui (orig. Digital transformation in adult education for inclusive online training) – TRANSFORM
  • Dėstytojų skaitmeninių kompetencijų plėtra ir pripažinimas (orig. Supporting the Development and Certification of the Digital Competences of Educators) – EDDICO
  • Europos kreditų sistema atvirojo švietimo sistemai (orig. European Credit Clearinghouse for Opening up Education) – ECCOE

Po projektų pristatymo mokymuose dalyvavę dėstytojai diskutavo, kaip kurti ir įgyvendinti skaidrų nuotolinio mokymosi vertinimą ir skaitmeninį mokymosi rezultatų pripažinimą, siekiant dar labiau paskatinti mobilumą tarp Europos aukštojo mokslo institucijų, adaptuojant sukurtą „ECCOE sistemą“. Buvo pristatyta pradėta kurti mokymosi laboratorija, skirta suaugusiųjų švietėjams. Ši laboratorija padės suaugusiųjų švietėjams ir suaugusiųjų švietimo organizacijoms keisti tradicines mokymo veiklas, pritaikant jas nuotoliniam mokymui. Tuo pačiu, tai padės įgalinti ir dėstytojus transformuoti ir tobulinti mokymo strategijas, ieškoti mokymosi galimybių ir išteklių, tinkamų ir reikalingų kompetencijų įgijimui.