EdDiCo: švietėjų poreikių ir lūkesčių skaitmeninių kompetencijų srityje suderinimo sprendimai

Rugpjūčio 24 d. Klaipėdoje vyko projekto EdDiCo (Supporting the Development of the Digital Competences of Educators, sut. Nr. 2019-1-DE01-KA203-005070) sklaidos renginys. Renginyje buvo pristatytas projektas EdDiCo, projekto siekiami tikslai bei jau pasiekti rezultatai. Darbo grupėje aptartos projekto veiklų perspektyvos ir išdiskutuotos tobulinimo galimybės vykdant projektą arba užtikrinant projekto idėjos tęstinumą rengiant kitus projektus. Atskira seminaro … Tęskite EdDiCo: švietėjų poreikių ir lūkesčių skaitmeninių kompetencijų srityje suderinimo sprendimai skaitymą