Projekto „Aktyvi Klasė“ sklaidos renginys T4EU aljanso dėstytojams

2022m. spalio 24-27 d. Vytauto Didžiojo universitete vyko pirmoji tarptautinė konferencija „Transform4Europe International Conference-Hackathon for the Innovative Teaching and Learning Methods in Higher Education“. Paskutinę konferencijos dieną, spalio 27, konferencijos dalyviams buvo pristatytas “Active class: Activating students in online classes” projektas, kuris siūlo dėstotyjams taikyti “apverstos klasės” metodiką studentų įtraukimui, dėstant nuotoliniu ir/arba mišriu būdu. Projekto tyrėjos dr. Estela Daukšienė, dr. Giedrė Tamoliūnė ir dr. Daiva Urmonienė ne tik pristatė esminius teorinius ‘apverstos klasės’ metodikos principus bet ir dalijosi pavyzdžiais ir rekomendacijomis tokio mokymosi organizavimui. Po teorinio pristatymo dalis konferencijos dalyvių įsitraukė į praktines dirbtuves ir darbą grupėse, kur praktiškai pritaikė išgirstas žinias ir reflektavo apie savo dėstomą studijų dalyką. Dirbtuvių dalyviai ieškojo temų, kurias būtų naudingiau ‘apversti’, numatė papildomai reikalingą mokymosi medžiagą, pažingsniui nuosekliai planavo prieš paskaitą, paskaitos metu ir po paskaitos vyksiančias mokymosi veiklas, padėsiančias studentams įsisavinti ar pagilinti dalyko studijas. Taip pat, dėstytojai susipažino su skaitmeniniais įrankiais, kurie gali padėti ir palengvinti mokymosi organizavimą nuotoliniu ar mišriu būdu.  

Visų dirbtuvių metu vyko diskusijos, refleksijos, siekiant dėstytojus dalintis, kritiškai įvertinti savo dėstomo dalyko mokymo planą, jį atnaujinti sukuriant kuo daugiau galimybių aktyviam ir gilinančiam mokymuisi. Visi dalyviai džiaugėsi galimybe mokytis iš kolegų, susipažinti su jų gerosiomis patirtimis, dirbti tarpdisciplininėse grupėse ir gauti naudingų įžvalgų iš kolegų.  

Šis renginys apibendrino projekto “Active class: Activating students in online classes” metu sukurtus produktus, validuojant produktų kokybę, pritaikomumą bei aktualumą aukštųjų mokyklų dėstytojams.  

Primename, kad projekte buvo parengti: 

  • apverstos klasės e-metodologija, kurią galite rasti čia. 
  • mokymų medžiaga, kurios pilną versiją rasite čia (anglų k.), bei sutrumpintą versiją lietuvių kalba čia (lietuvių k.)  
  • demo scenarijai (pavyzdžiai, kaip ‚apversti‘ tradicinį studijų dalyką), kuriuos rasite čia 
  • gerosios praktikos pavyzdžiai, kuriuos rasite čia 

Sklaidos renginys organizuotas įgyvendinant Erasmus+ projektą “Activating Students in Online Classes”, nr. 2020-1-PL01-KA226-HE-096358.  

Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto internetinėje svetainėje (anglų k.).