VDU dalyvavo Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo (EDEN) tyrimų seminare 2022, Dubrovnike

2022 metų rugsėjo 19 dieną Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Airina Volungevičienė kartu su doktorante Rasa Greenspon dalyvavo Dubrovnike, Kroatijoje, vykusiame EDEN tyrimų seminare 2022: Sumanios ir įtraukios mokymosi ekosistemos link (angl. Towards Smart and Inclusive Learning Ecosystem). 

Rasa Greenspon skaitė pranešimą tema „Strateginė skaitmenizacijos refleksija aukštajame moksle. Produktyvios skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas”. Pristatyme buvo pristatyti DIGI-HE projekto rezultatai, įskaitant apklausos rezultatus apie technologijomis grindžiamą mokymąsi ir mokymą Europos aukštojo mokslo institucijose, ataskaitą „Aukštos kokybės skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas” (angl. “Developing a high-performance digital education ecosystem”) ir pagrindines teminių grupių įžvalgas. Visa tai buvo sukurta įgyvendinant Erasmus + bendrai finansuojamą DIGI-HE projektą, kuriam vadovauja Europos universitetų asociacija (EUA), bendradarbiaudama su keturiais universitetais. 

Daugiausia dėmesio pranešimo metu buvo skirta ataskaitai ir joje pateikiamoms išvadoms, nes  būtent ši ataskaita yra itin aktuali visoms aukštojo mokslo institucijoms, kurios bando susidoroti su mokymo(si) skaitmenizacijos iššūkiais. Ataskaitoje pateikiama 20 instrumentų, naudojamų visame pasaulyje, apžvalga, skirta technologijomis grindžiamo  mokymo(si) ir skaitmenizacijos proceso aukštosiose mokyklose įsivertinimui. Publikacijoje pateikiami pastebėjimai apie institucijų naudojimąsi minėtais instrumentais, siekiant kokybės gerinimo ir skaitmeninių gebėjimų plėtojimo. Ataskaita skirta aukštojo mokslo institucijoms, taip pat politikos formuotojams, panašių instrumentų kūrėjams ir, apskritai, visiems tiems, kurie ieško informacijos apie tokias priemones. 

Nuoroda į ataskaitą, spustelėkite čia. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie DIGI-HE projektą, spustelėkite čia. 

Keletas įžvalgų iš pristatymo: