„Apverstos klasės“ mokymai Sofijos universitete

2022 m. birželio 26 – liepos 1 dienomis, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų komanda dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Activating students in online classes“, kurie organizuoti įgyvendinant projektą Active Class: Activating Students in Online Classes”. Mokymus organizavo projekto partneriai iš Sofios universtiteto. Tai yra antrieji projekto mokymai, skirti Sofijos universiteto (Bulgarija), Silezijos universiteto Katovicuose (Lenkija) ir Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojams, norintiems gilinti žinias apie “apverstos” klasės metodikos taikymą organizuojant studijas nuotoliniu būdu.  

Mokymų metu, dėstytojai susipažino su apverstos klasės taikymo mokymo(si) procese principais, ieškojo sprendimų kaip integruoti šį metodą į savo dėstomą dalyką, bei diskutavo apie aktyvių metodų panaudojimą organizuojant studijas nuotoliniu būdu. Taip pat, grupinio darbo metu, dėstytojai diskutavo apie skirtingas vertinimo strategijas, ir pasirinktos strategijos tinkamumą suplanuotoms veikloms ir užduotims vertinti.  

Mokymų pabaigoje dėstytojai pristatė atnaujintus dalyko studijavimo vadovus, kuriuose dėstytojai detaliai aprašė, kuriai dėstomo dalyko daliai bus taikoma “apversto mokymo” metodika, kokios veiklos bus organizuojamos prieš paskaitą, paskaitos metu ir pasibaigus paskaitai, kaip/ar šios veiklos bus vertinamos.  

Dėstytojai sutiko, jog siekiant užtikrinti sklandų procesą, yra ypatingai svarbu užtikrinti nuoseklumą tarp mokymosi rezultatų, organizuojamų mokymosi veiklų ir tinkamai parinktos vertinimo strategijos. 

Mokymų medžiaga pasiekiama čia (anglų k.). 

Mokymai organizuoti įgyvendinant Erasmus+ projektą “Activating Students in Online Classes”, nr. 2020-1-PL01-KA226-HE-096358. 

Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto internetinėje svetainėje (anglų k.).