Tarptautinių projektų sinergija sprendžiant nuotolinio mokymo(si) iššūkius

Š. m. birželio 27 – liepos 1 dienomis Bulgarijoje VDU dėstytojai dalyvavo tarptautinio projekto „Aktyvi klasė: Aktyvus studentų mokymasis nuotolinėse studijose“ („Active Class“) mokymuose, kurių pagrindinis tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su „apverstos“ klasės metodika ir jos organizavimo galimybėmis bei ypatumais organizuojant mokymą(si) mišriu ir nuotoliniu būdu. Mokymai buvo skirti Vytauto Didžiojo universiteto, Silezijos universiteto … Tęskite Tarptautinių projektų sinergija sprendžiant nuotolinio mokymo(si) iššūkius skaitymą