Skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupės veikla

2020 m. rugsėjo mėnesį, praėjus pirmajam pandemijos pusmečiui, kai visos universiteto akademinės veiklos vyko skaitmeninėje aplinkoje, VDU Rektoriaus įsakymu buvo sudaryta Universiteto akademinių veiklų skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupė. Šios grupės tikslas – savianalizės būdu, įvertinti akademiniuose padaliniuose kylančius iššūkius ir gerąsias patirtis skaitmenizuojant studijų turinį, mokymo ir mokymosi veiklas, pasitelkiant mokymosi duomenų analizės įrankius studijavimo progreso stebėsenai ir gerinimui, įvertinant universitete dėstytojams teikiamą pagalbą, skaitmenines priemones ir pasiūlyti rekomendacijas universiteto akademinių veiklų skaitmenizavimo gerinimui bei strategines šių veiklų skaitmenizavimo kryptis.

Pagal savianalizės kryptis darbo grupės pogrupiai išsirinkto temų koordinatorius: prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė, doc. dr. Laima Anglickienė, prof. dr. Margarita Teresevičienė, Konstantinas Kurževas, Aistė Žemaitytė. Darbo grupės vadovė – VDU  Švietimo akademijos Inovatyvių studijų instituto direktorė prof. dr. Airina Volungevičienė.

Tematinės savianalizės grupės atliko SSGG analizę, taip pat sistemiškai peržiūrėjo gautus rezultatus pagal skaitmeniškai kompetentingos organizacijos modelį ir parengė siūlymus universiteto strateginiams siekiams. Studijų padalinių atstovai dalyvaudami veikloje lygiagrečiai ėmėsi iniciatyvos skaitmenizuodami studijų dalykus formalioms ir neformalioms studijoms, taip pat tarptautiniam bendradarbiavimui universitetų virtualaus mobilumo, mikro-kredencialų ir kitoms technologijų pagrindimu diegiamoms inovacijoms.

Šios darbo grupės veikla tęsiasi, tarpiniai darbo grupės rezultatai bus pristatyti tarptautiniame EUA seminare (trumpai darbo grupės nariai juos anonsuoja šiame vaizdo įraše čia) ir taip pat EUA diskusijose Tematinėse grupėse (Thematic Peer Groups).