EdDiCo: švietėjų poreikių ir lūkesčių skaitmeninių kompetencijų srityje suderinimo sprendimai

Rugpjūčio 24 d. Klaipėdoje vyko projekto EdDiCo (Supporting the Development of the Digital Competences of Educators, sut. Nr. 2019-1-DE01-KA203-005070) sklaidos renginys.

Renginyje buvo pristatytas projektas EdDiCo, projekto siekiami tikslai bei jau pasiekti rezultatai. Darbo grupėje aptartos projekto veiklų perspektyvos ir išdiskutuotos tobulinimo galimybės vykdant projektą arba užtikrinant projekto idėjos tęstinumą rengiant kitus projektus. Atskira seminaro tema buvo pasirinkta pristatyti dvi naujas programas Skaitmeniškai kompetentingas dėstytojas bei Skaitmeniškai kompetentingas mokytojas, Virtuali didaktinė laboratorija. Po programų pristatymo vyko diskusija, siekiant rasti bendrumų tarp projekto EdDiCo įgyvendinimo bei programų praktinio pritaikymo.

Renginyje dalyvavo savivaldybių politikai ir švietimo padalinių vadovai, aukštųjų mokyklų atstovai, mokslininkai edukologai, asociacijų, profesinių sąjungų ir kitų socialinių partnerių atstovai, Seimo nariai, Vyriausybės atstovai.

Programų skaitmeniškai kompetentingas mokytojas ir skaitmeniškai kompetentingas dėstytojas pristatymas

Švietėjo skaitmeninių kompetencijų išsamus sąrašas

Skaitmeninių kompetencijų tobulinimo modelis

Projekto EdDiCo pristatymas Supporting the Development of the Digital Competences of Educators