Pristatyta tarptautinio projekto ataskaita

Prof. dr. Airina Volungevičienė kartu su DIGI-HE projekto partneriais dalyvavo pirmojoje internetinių seminarų „Peer Learning Activity 2“ dienoje. Seminaras organizuojamas pagal „Erasmus +“ finansuojamą projektą PROFFORMANCE – vertinimo įrankis ir aukštojo mokslo dėstytojų skatinimo sistemos “.

2021 m. kovo 4 d., Čekijos ministerijos organizuotame internetiniame renginyje dr. A. Volungevičienė parengė pristatymą tema: „Svarstymai apie skaitmeninio pažangaus mokymosi ir mokymo strateginius požiūrius“. Seminaro metu pristatyta DIGI-HE projekto ataskaita sukurta įgyvendinant „Erasmus +“ bendrai finansuojamą DIGI-HE projektą, kuriam vadovauja EUA (Europos universitetų asociacija), bendradarbiaudama su keturiais universitetais.

Ataskaitoje pateikiama 20 instrumentų, naudojamų visame pasaulyje, apžvalga, skirta technologijomis grindžiamo  mokymo(si), nuotolinių studijų ir skaitmenizacijos proceso aukštosiose mokyklose įsivertinimui. Publikacijoje pateikiami pastebėjimai apie institucijų naudojimąsi minėtais instrumentais, siekiant kokybės gerinimo ir skaitmeninių gebėjimų plėtojimo. Ataskaita skirta aukštojo mokslo institucijoms, taip pat politikos formuotojams, panašių instrumentų kūrėjams ir, apskritai, visiems tiems, kurie ieško informacijos apie tokias priemones.

Internetinio seminaro programą rasite čia.