Nuotolinių studijų programos

Švietimas ir informacinės technologijos


Unikali tarpkryptinė studijų programa Lietuvoje – andragogikos ir taikomosios informatikos bakalauro diplomas. Programa rengia specialistus gebančius taikyti ir valdyti įvairias informacines technologijas skirtinguose švietimo bei verslo sektoriuose, planuoti ir rengti technologijomis grįstą mokymosi turinį, organizuoti mokymąsi skirtingoms mokymosi visą gyvenimą tikslinėms grupėms, kurti ir administruoti kompiuterines sistemas įmonėse ir organizacijose.

Skaityti daugiau

Verslo administravimas


Verslo ir viešosios vadybos mokslų srities bakalauro studijų programa, skirta siekiantiems įgyti laiko patikrintas verslo valdymo kompetencijas ir rengianti šiuolaikinių verslo įmonių valdymo profesionalus, žinančius kaip ir galinčius kurti savo verslą bei sėkmingai dirbti verslo organizacijose

Skaityti daugiau

Logistika ir prekyba


Bakalauro studijų programa, vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis, kuri padės suvokti verslo krypties žinias, formuojančias sisteminį požiūrį į logistikos ir prekybos procesus bei įgiję gebėjimų, reikalingų verslinei veiklai formuoti vadybines klientų aptarnavimo, veiklos kokybės užtikrinimo, personalo ir finansų valdymo kompetencijas.

 

Skaityti daugiau

APSKAITA IR FINANSAI


Verslo vadybos srities bakalauro studijų programa, vykdoma lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. Rinkis tikslumą ir išmok modernią veiklos skaičių kalbą! Tradicinis finansininko įvaizdis – jau praeitis! Pasaulinė skaitmenizacija, dirbtinis intelektas, „Blockchain“ technologija skverbiasi į organizacijų veiklą. Šios naujovės neperims finansininko darbo, tiesiog jį pakeis. Kūrybinė, skaitmenizuota apskaita, tvarių (žaliųjų) finansų valdymas, mokesčių optimizavimas, organizacijos vertės kūrimas, rizikos valdymas ir ateities galimybių vertinimas tampa aukštos kvalifikacijos, naujovėmis besidominčių finansininkų darbu!

Skaityti daugiau

TURIZMO INDUSTRIJOS


Turizmas yra viena iš sparčiausiai augančių pramonės šakų visame pasaulyje. Rinkis bakalauro studijų programą „Turizmo industrijos“, kuri vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis. Šiuo metu turizmo sektorius labai keičiasi dėl perėjimo prie labiau patirtimi grįstų produktų ir dėl sparčios skaitmenizacijos. Turizmo industrijos profesionalai turi greitai prisitaikyti prie pokyčių ir pasitelkus kūrybiškas idėjas pasiūlyti aukštos kokybės naujus produktus ir emocinę patirtį klientui. Kuriami nauji turizmo „Startupai“. Turizmo produktų ir paslaugų komunikacija modernėja naujo-mis komunikacijomis ir medijų technologijomis. Šalia to, itin aktualus tampa tvarus keliavimas.

Skaityti daugiau

Kaimo plėtros administravimas


Viešojo administravimo mokslų srities magistro studijų programa skirta priimti ir įgyvendinti strateginius kaimo plėtros politikos ir vadybos sprendimus. Modernėjantis XXI amžiaus kaimas – tai absoliuti kūryba! Tai draugiška aplinkai, saugi, patraukli gyventi, dirbti, kurti, džiaugtis, pramogauti vieta. Vietos žmonių poreikius atitinkanti, viršijanti šiuolaikiška infrastruktūra, gyvybingos veiklos, socialiniai, alternatyvūs, bioekonomikos verslai ir kitos ino-vacijos didina kaimo vietovės konkurencingumą.

Skaityti daugiau

Žemės ūkio ekonomika


Socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programa skirta ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti žemės ūkio, maisto, pluošto ir bioenergijos produktų gamybos bei paskirstymo verslo ir politikos sprendimus, vertinti ir prognozuoti gamybos, rinkos bei investavimo riziką, inicijuoti ir diegti inovacijas vystant konkurencingą ir socialiai atsakingą verslą, vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus.

Skaityti daugiau

Verslo logistika


Verslo vadybos mokslų srities magistrantūros studijų programavykdoma lietuvių ir anglų kalbomis skirta, kurti savo verslą bei dirbti logistikos padalinių vadovais, kuriems keliamas reikalavimas valdyti verslo įmonių logistinius procesus, apimančius tiek materialinių vertybių judėjimą, tiek ir su juo susijusius informacinius srautus.

Skaityti daugiau

Lyginamosios kultūrų studijos


Humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programa, skirta siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos specialistu, gerai išmanančiu Lietuvos ir regiono tradicines bei šiuolaikines etnines kultūras bendrame Europos kultūrų kontekste

Skaityti daugiau

Žemės ūkio verslo vadyba


Verslo vadybos srities magistrantūros studijų programa, skirta vykdyti mokslinius tyrimus, atlikti verslo subjektų funkcionavimo sąlygų, būdų ir formų, kuriamų struktūrų ir procesų bei taikomų priemonių ekonominį ir vadybinį vertinimą, tirti ir prognozuoti verslo tendencijas, formuoti verslo strategijas.

Skaityti daugiau

Sporto verslo vadyba


Verslo ir viešosios vadybos mokslų srities magistrantūros studijų programa anglų kalba, skirta suteikti studentams žinias ir gebėjimus sporto verslo vadybos srityje, parengiant šios srities profesionalus, galinčius dirbti plačiame spektre sporto verslo organizacijų.

Skaityti daugiau