Įvyko intensyvūs DiscoVET mokymai apie skaitmeninius ženklelius ir kredencialus

2022 m. liepos 6 – 8 dienomis Budapešto technologijos ir ekonomikos universitete vyko intensyvūs projekto DiscoVET mokymai aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovams, besidomintiems skaitmeninių ženklelių kūrimo, išdavimo ir pritaikymo galimybėmis studijų ir/ar profesinio tobulėjimo srityse. Mokymus organizavę ir vedę projekto ekspertai pristatė nuotolinio mokymosi kursą “Open badges and digitally signed credentials”, skirtą informaliam mokymuisi. Šis kursas suteikė mokymų dalyviams žinių ir priemonių, padedančių susipažinti su skaitmeniniais ženkleliais ir kredencialais, jų teoriniu kontekstu, taip pat lengvai įgyvendinamu “žingsnis po žingsnio” vadovu apie tai kaip kurti, išduoti ir valdyti savo skaitmeninius ženkliukus ir sertifikatus. Mokymų metu pristatytos trys platformos, kuriose galima kurti, išduoti ir/arba kaupti skaitmeninius ženklelius: Moodle, DISCO VET Player ir Europass.

Rimantė Čepauskienė (projekto veiklų koordinatorė Vytauto Didžiojo Universitete) pristatė skaitmeninių ženklelių kūrimo ir išdavimo galimybes bei rekomendacijos skaitmeninių ženklelių metaduomenų aprašymui virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Atsižvelgiant į tai, kad Moodle yra viena iš dažniausiai naudojamų virtualių mokymosi aplinkų švietimo įstaigose, kurso dalyviai kūrė ir mokėsi išduoti skaitmeninius ženklelius vieni kitiems, tokiu būdu išbandydami ir išduodančiojo ir gavėjo vaidmenį.

Projekto ekspertai atkreipė dėmesį, kad sparčiai besivystant skaitmeninių ženklelių ir mikrokredencialų galimybėms ir augančiam jų poreikiui, su jų išdavimo, vertinimo ir pripažinimo iššūkiais susiduria ne tik švietimo įstaigos, tačiau ir darbdaviai bei kiti darbo rinkos atstovai.

Mokymų dalyviai sutiko, kad projekto rėmuose sukurtas informalus nuotolinis kursas “Open Badges and Digitally Signed Credentials” gali būti naudingas ir aktualus įvairių lygmenų švietimo institucijoms, darbo rinkos atstovams ir kitoms, profesinio tobulėjimo galimybes teikiančioms organizacijoms.

Primename, kad projekte siekiama, remiantis „Open Badge 2.0“ atvirojo standarto galimybėmis, sukurti atvirojo kodo platformą (saugyklą), kurioje švietimo paslaugų teikėjai ir besimokantieji galėtų rinkti (išduoti, gauti, laikyti, peržiūrėti) savo skaitmeninius ženklelius, turėdami prasmingesnes ir išsamesnes paieškos galimybes. Plačiau apie projektą galite paskaityti projekto internetinėje svetainėje.

DiscoVET mokymai