Projektai

MISS4Health

          Projekto tikslas - tobulinti sveikatos priežiūros specialistų ir studentų įgūdžius, ir kompetencijas, naudojant atvirus internetinius kursus „angl. Massive Open Online Course“ (MOOC), pagrįstus ES lygmens mikrokredencialais, kurie patvirtina ši...

oer-codex110x83

OER-CODEX

        Projekto tikslas yra sukurti AŠI dalykų modulius aukštųjų mokyklų dėstytojams, paremtus skaitmeniniais nuotolinio bendradarbiavimo metodais mišriame mokymosi kontekste, siekiant padidinti aukštojo mokslo institucijų pajėgumus ir pasirengimą veiksmingai į...

LeMOON

        Projekto tikslas: suteikti praktinį išsilavinimą ir įrankius, kad  būtų galima efektyviau kovoti su pasaulinėmis aplinkosaugos problemomis, ypač susijusiomis su klimato kaita ir visuomenės sveikata. Projekto pavadinimas: LeMOON– Love Earth to t...

TRANSFORM

    Projekto tikslas - sukurti mokymosi laboratoriją „Skaitmeninė transformacija“, siekiant padėti suaugusiųjų švietėjams ir suaugusiųjų švietimo organizacijoms keisti veiklas iš tradicinio mokymo į nuotolinį, kad būtų užtikrintas aukštos kokybės įtraukus nuotolinis mokymas, atitin...

DIGI-PROF

          Projekto tikslas - padėti aukštojo mokslo institucijų dėstytojams kurti ir įgyvendinti skaidrų nuotolinio mokymosi vertinimą ir mokymosi rezultatų pripažinimą, pasiūlant metodiką, gaires, praktines priemones ir mokymo medžiagą skaitmeninėms k...

MIKROKREDENCIALAI

Projekto tikslas - tyrimu siekiama pagrįsti ir įdiegti skaitmeninių mikrokredencialų teikimo procesą aukštajame moksle. Projekto pavadinimas: Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle (MIKROKREDENCIALAI) Projekto Nr: 13.1.1-LMT-K-718-05-0003 Projekto koordinatorius...

Aktyvi klasė (Active Class)

Projekto tikslas - sukurti produktus (metodologiją ir gerųjų patirčių bei scenarijų rinkinius), kuriais naudojantis dėstytojai skatintų studentus aktyviai dalyvauti paskaitose, seminaruose bei kitokio pobūdžio susitikimuose nuotoliniu būdu. Projekto pavadinimas: Aktyvi klasė: Kaip pask...

DISCO VET

Projekto tikslas -remtis „Open Badge 2.0“ atvirojo standarto galimybėmis sukurti atvirojo kodo platformą (saugyklą), kurioje švietimo paslaugų teikėjai ir besimokantieji galėtų rinkti (išduoti, gauti, laikyti, peržiūrėti) savo skaitmeninius ženklelius, turėdami prasmingesnes ir išsamesnes paiešk...

Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kt. situacijų metu

Projekto tikslas - tyrimais nustačius kokybiško ugdymo nuotoliniu būdu kriterijus ir sėkmę lemiančius veiksnius parengti rekomendacijas ŠMSM, mokykloms, jų dalininkams/steigėjams dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu mokyklose pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu. Projekto pavadinim...

TEDS

Projekto tikslas - padėti pedagogams įgyti įvairiapusių žinių darnaus ugdymo, kaip įtraukesnio, teisingesnio ir labiau tausojančio aplinką įgyvendinimui,  įtraukiant  veiklas ir praktikas bei technologijų naudojimą mokymui(-si). Projekto pavadinimas: TEDS – Mokytojų rengimas tvariam šv...