Projekto rezultatai – inovacijos švietimo sistemai

2022 m. kovo 31 d., Birštone vykusiame Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos renginyje buvo pristatoma ir diskutuojama apie atliktus tyrimus nagrinėjant, kaip technologijos praturtina ir pagerina mokymąsi bei inovacijų taikymą tarptautiniuose projektuose.

Šio renginio metu dalyvavusiems švietimo institucijų atstovams buvo pristatyta tarptatnio projekto ECCOE gauti rezultatai. Aptarta, kas yra mikrokedencialas, kaip mikrokredencialai gali būti naudojami tiek įgūdžių, tiek žinių, tiek patirties, tam tikrose srityse, pripažinimui.

Kartu su renginyje dalyvavusiais švietėjais buvo diskutuojama, kaip paskatinti įvairius suinteresuotų grupių atstovus, tai yra besimokančiuosius ir švietėjus, palankiau vertinti skaitmeninius kredencialus.