ReOPEN projekto partnerių susistikimas Kaune

Tarptautiniai ekspertai dalyvaujantys VDU koordinuojamame Eramsus+ KA2 projekte „ReOPEN – Recognition of Valid and Open Learning” (Atvirojo mokymosi pripažinimas) diskutavo kaip sukurti validžias atvirojo mokymosi skaitmenines sistemas, siekiant savaiminio ir neformaliojo atviro mokymosi pripažinimo.

ReOPEN projektas įgyvendina Atviresnio švietimo komunikatą ir siekia sukurti aukštojo mokslo ir verslo įmonių, profesinio tęstinio mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikėjų bendradarbiavimą.