Baigiamasis VOCAL projekto partnerių susitikimas Rygoje

2018 metų rugpjūčio 30 dieną, Rygoje vyko „VOCAL” (Dėstytojų bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam mokymuisi nuotoliniu būdu”  projekto galutinis partnerių  susitikimas.

Projekto partneriai:

  • Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
  • Budapest University of Technology and Economics – BME, Vengrija
  • Baden-Würtemberg Cooperative State University Heilbronn – DHBW, Vokietija
  • Universidad de la Iglesia de Deusto – UDEUSTO, Ispanija
  • Lietuvos nuotolinio ir e-mokymosi (LieDM) asociacija, Lietuva

Susutikimo metu apratos naujos sukuros atviros mokymosi praktikos bei pasiekti projekto rezultatai. Aptarti inovatoriški bendravimo ir bendradarbiavimo atvejai, kurie skirti aktyviam mokymuisi rengiant mokymosi turinį, skirtą mokytis nuotoliniu būdu.