Studijų inovacijos

Nuotolinės studijos

Sąvokos, apibrėžimai, nuotolinių studijų tvarka ir statistika.

Neformalus švietimas

Neformaliojo švietimo programos nuotoliniu būdu.

Nuotolinių studijų programos

Nuotolinių studijų programos Vytauto Didžiojo universitete.

Virtualus mobilumas

Organizuojami studentų ir dėstytojų virtualus mobilumas.

Atvirieji švietimo ištekliai

Mokymai, tyrimai, atvirieji kursai ir mokomoji medžiaga.

Mikro-kredencialai

Kredencialų segmentai, kurie vėliau gali būti apjungti į bendrą visumą, kad būtų sukurtas makrokredencialas.

Knygos

Knygos, dokumentai.

Kūrybinių bendrijų licencijos

Pristatymas kūrybinių bendrijų licencijų tema.

Pagalba mokykloms

VDU teikiama pagalba mokykloms.