Praktinė diskusija-mikrokredencialo kūrimas

2022 metų birželio 15 dieną Klaipėdoje vyko projekto  Europos kreditų sistema atvirojo švietimo sistemai ECCOE (angl. European Credit Clearinghouse for Opening up Education) seminaras. Šio seminaro tikslas buvo pristatyti besibaigiančio tarptautinio projekto ECCOE rezultatus, aptarti ir pristatyti kas yra mikrokredencialas, padiskutuoti su renginyje dalyvavusiais dėstytojais, švietėjais, švietimo institucijų atstovais, kaip padidinti atvirojo, nuotolinio ir lankstaus aukštojo mokslo pripažinimą technologijomis grindžiamomis akreditacijos sistemomis.

Seminaras prasidėjo nuo tarptautinio projekto pristatymo. Buvo pristatyta, kokie buvo užsibrėžti tikslai, kokios veiklos ir kokie gauti rezultatai. Toliau seminaro metu buvo pristatyti sukurti studijų dalykų, modulių kompetencijų grupių pažymėjimų ir diplomų aprašo kokybės kriterijai.

Didelis dėmesys seminaro metu buvo skiriamas praktikai, tai yra mikrokredencialo kūrimui bei diskusiniams klausimams spręsti. Praktikuojamasi buvo kiek užtrunka nepatyrusiam asmeniui susikurti mikrokredencialo dokumentą, kokie kyla iššūkiai, taip pat, diskusijos metu seminaro dalyviai formulavo strategines kryptis  iš praktikų pusės, kaip padidinti atvirojo, nuotolinio ir lankstaus aukštojo mokslo pripažinimą ir bendrai kokioms tikslinėms grupėms šis technologijomis grindžiamomis akreditacijos sistemomis vykdomas pripažinimas gali būti naudingas.

Seminaro skaidres rasite

Seminaro programa