Tyrimai

VDU Inovatyvių studijų institutas yra subūręs patyrusią tyrėjų komandą, kuri vykdo aktyvią mokslinę veiklą, atlieka tyrimus, susijusius su – technologijomis grindžiamu mokymusi, inovatyviomis mokymo technologijomis bei priemonėmis, virtualiu mobilumu, atviraisiais švietimo ištekliais, studentų progreso stebėsenos, mokymosi duomenų analizės, studentų identifikaimo ir stebėsenos įrankiais.

Kviečiame plačiau susipažinti su mūsų tyrėjų komandos vykdoma moksline veikla ir rezultatais.

Tyrėjų komanda

Susipažinkite su tyrėjų komanda.

Tyrimų tematikos

Tyrimų tematikos, sritys.

Publikacijos

Publikuoti moksliniai straipsniai, studijos, monografijos.

Projektai

Vykdomi projektai, MTEP užsakymai.