VDU pristatytas skaitmeninių mikrokredencialų procesas ir galimybės

Sausio 27 d. vyko susitikimas su VDU nuotolinių studijų dalykų kokybės ekspertinio vertinimo grupės nariais, kuriems buvo pristatytas skaitmeninių mikrokredencialų diegimo procesas nuotolinių studijų aplinkoje VDU SMART | Moodle 4.0. Susitikimo metu, ekspertams buvo pristatyti projekto „Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle“ (nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) rėmuose parengtas skaitmeninių mikrokredencialų diegimo procesas bei jų potencialas aukštosioms mokykloms, darbdaviams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims. Ekspertai diskutavo ne tik apie mikrokredencialų galimybes, bet ir iššūkius, su kuriais gali susidurti aukštosios mokyklos, dėstytojas, ar programų administratoriai, norint įdiegti skaitmeninius mikrokredencialus į atskiras studijų programas ar studijų dalykus. Nepaisant įžvelgiamų iššūkių, diskusijos dalyviai pritarė, kad mikrokredencialų potencialas yra didelis, o universitetui tai yra puiki galimybė besimokantiesiems siūlyti inovatyvius skaitmeninius sprendimus mokymosi pripažinimui.

Nuotolinių ir mišrių studijų kokybės užtikrinimas, atliepiant inovatyvius skaitmeninio švietimo sprendimus, tokius kaip mikrokredencialų diegimas ar mokymosi duomenų analizė mokymuisi gerinti, yra labai svarbūs ir aktualūs klausimai, kurių pristatymams ir aptarimui reikalingi dažnesni susitikimai ir diskusijos, kaip teigė diskusijos dalyviai.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją