VDU dalyvavo regiant tarptautinio projekto ataskaitą

VDU dalyvavo regiant tarptautinio  projekto DIGI-HE – strateginė priemonė Europos aukštojo mokslo institutcijų skaitmeninimui ataskaitą.  Šio projekto tikslas – sukurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonę, kuri padėtų Europos aukštojo mokslo įstaigoms plėtoti ir stiprinti jų strateginį požiūrį į skaitmeninimą.

Prof. dr. Airina Volungečienė ir VDU doktorantė Rasa Greenspon kartu su DIGI-HE projekto partneriais, parengė projekto ataskaitą. Ataskaita sukurta įgyvendinant „Erasmus +“ bendrai finansuojamą DIGI-HE projektą, kuriam vadovauja EUA (Europos universitetų asociacija), bendradarbiaudama su keturiais universitetais.

Ataskaitoje pateikiama 20 instrumentų, naudojamų visame pasaulyje, apžvalga, skirta technologijomis grindžiamo  mokymo(si), nuotolinių studijų ir skaitmenizacijos proceso aukštosiose mokyklose įsivertinimui. Publikacijoje pateikiami pastebėjimai apie institucijų naudojimąsi minėtais instrumentais, siekiant kokybės gerinimo ir skaitmeninių gebėjimų plėtojimo. Ataskaita skirta aukštojo mokslo institucijoms, taip pat politikos formuotojams, panašių instrumentų kūrėjams ir, apskritai, visiems tiems, kurie ieško informacijos apie tokias priemones.

Nuoroda į leidinį: Developing a high performance digital education ecosystem