Testuojant inovaciją VDU studentams išduoti pirmieji skaitmeniniai mikrokredencialai

 

 

 

 

Pastaruoju metu mikrokredencialai kelia didžiulį švietimo praktikų ir tyrėjų susidomėjimą, nes jie atlieka svarbų vaidmenį socialiniame, ekonominiame ir aukštojo mokslo sektoriuose. Nors dėl baigtinio mikrokredencialo apibrėžimo Europoje tebevyksta diskusijos, šio projekto rėmuose mikrokredencialai suvokiami kaip skaitmeninis mokymosi rezultato įrodymas, kurį besimokantysis įgijo trumpalaikės skaitmeninės mokymosi patirties metu ir buvo vertinamas remiantis skaidriais ir aiškiai apibrėžtais vertinimo kriterijais (Europinio požiūrio į mikrokredencialus konsultantų grupė, 2020), ir tuo pačiu, nėra pripažįstami kaip atskiros formaliojo švietimo kvalifikacijos (EBPO). Paprastai mikrokredencialas teikiamas  už įgijimą specifinių žinių, gebėjimų ar kompetencijų, aktualių visuomenės, asmeniniams, kultūriniams ar darbo rinkos poreikiams. Mikrokredencialo savininkas pats besimokantysis (ne institucija), juo besimokantysis gali dalintis, keisti jo laikymo vietą, gali naudoti atskirai ar kombinuoti su kitais mikrokredencialais. Tokiu būdu, mikrokredencialais atitinkamai siekiama ne pakeisti tradicinį požiūrį į aukštąjį mokslą, bet įdiegti naujovišką požiūrį į profesinį tobulėjimą, ankstesnio mokymosi pripažinimą ir vertinimą, suteikiant mokymosi pasiekimams daugiau skaidrumo ir prieinamumo darbdaviams ir kitoms suinteresuotoms grupėms. Rugpjūčio 31 d. baigiamas įgyvendinti projektas „Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle” (MIKROKREDENCIALAI), nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003, laimėjęs Lietuvos mokslų tarybos (LMT) finansavimą tikslinių mokslinių tyrimų sumanios specializacijos srityje. Projektą įgyvendino VDU Inovatyvių tyrimų instituto (Švietimo akademija) mokslinių tyrimų grupė, kuriai vadovauja mokslinio tyrimo vadovė doc. dr. Elena Trepulė.

Projekto metu siekta pagrįsti ir įdiegti skaitmeninių mikrokredencialų  teikimo procesą aukštajame moksle, tokiu būdu prisidedant prie socialinių, ekonominių, aukštojo mokslo, bei edukologijos mokslo naujovių, taip pat tvaraus atsigavimo po Covid-19 pandemijos. Kaip rodo atliktas mokslinis tyrimas, mikrokredencialų, kaip inovacijos aukštojo mokslo srityje, poreikis ir toliau sparčiai auga, todėl aukštojo mokslo institucijos, mikrokredencialų išdavimo procese, turėtų dalyvauti ir kaip teikėjos, ir kaip inovacijų diegėjos.

Sisteminė literatūros analizė leido atskleisti mikrokredencialų potencialą įgalinti socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas bei indėlį tvariam atsigavimui po Covid-19 pandemijos. Šios analizės pagrindu publikuotame straipsnyje „Exploring the potential of micro-credentials: A systematic literature review“ (Tamoliune et al., 2023) potencialas atskleistas per 10 sričių, tarp kurių yra persikvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas (ekonominis kontekstas), mokymasis visą gyvenimą (socialinis kontekstas) ir integracija į mokymosi turinį (aukštojo mokslo kontekstas). Nepaisant to, kad tyrimo rodo, jog mikrokredencialai suteikia daug galimybių, straipsnyje atkreipiamas dėmesys ir į jų keliamas grėsmes dėl galimo švietimo infliacijos ir komercializacijos paspartinimo.

Siekiant aukštojo mokslo institucijai pasirengti mikrokredencialų, leidžiančių pripažinti įgūdžius, žinias ar patirtį tam tikrose srityje, išdavimui, yra svarbu išsiaiškinti kaip aukštosios mokyklos turėtų generuoti, sinchronizuoti ir perduoti metaduomenis, esančius skirtingose vidinėse ir išorinėse informacinėse sistemose. Besimokančiajam, kaip ir darbdaviui, yra svarbu šiuos metaduomenis gauti lengvai atpažįstama forma. Tam, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir sklandų mikrokredencialų diegimo procesą, pirmiausia, buvo parengta mikrokredencialo diegimo proceso turinio ir techninė specifikacija, kurioje aprašyti esminiai reikalavimai metaduomenų perdavimui ir sinchronizacijai tarp atvirųjų studijų aplinkos, dalyko aprašo ir paties mikrokredencialo. Su 2-os veiklos rezultatų apibendrinimu galite susipažinti čia.

Remiantis parengta specifikacija, buvo sukurtas skaitmeninio mikrokredencialo prototipas su papildoma informacija ir metaduomenų laukais apie besimokantįjį, jo atliktas užduotis, pasiektus mokymosi rezultatus, įgytas kompetencijas, gautus įverčius ir kt. Taip pat, surastas geriausias metaduomenų atvaizdavimo sprendimas, kuriant skirtingus mikrokredencialų šablonus/prototipus lietuvių ir anglų kalbomis, tiek virtualioje mokymosi aplinkoje, tiek ir pačiame skaitmeniniame mikrokredenciale. Plačiau apie 3-ios veiklos rezultatus galite skaitykite čia.

Projekto tyrėjų komanda ne tik aprašė mikrokredencialo diegimui būtinus reikalavimus ir sukūrė skaitmeninio mikrokredencialo prototipą, bet ir parengė VDU SMART Moodle aplinką, kurioje išduodami skaitmeniniai mikrokredencialai. Greta to, jie vieni pirmųjų Europoje išdavė Europass skaitmeninius mikrokredencialus Švietimo akademijos studentams, tokiu būdu užtikrindami, kad VDU SMART Moodle ir Europass skaitmeniniai sertifikatai dera formatu ir metaduomenų failu. Skaitmeninių mikrokredencialų išdavimo procesas yra detaliai aprašomas Skaitmeninių mikrokredencialų išdavimo proceso išbandymo protokole, su kurio pagrindinėmis įžvalgomis galėsite susipažinti artimiausiu metu ISI tinklapyje.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.