Projekto partnerių susitikimas vaizdo konferencijų būdu

2020 metų gegužės 5 – 7 dienomis, vaizdo konferencijų būdu, įvyko projekto Europos kreditų sistema atvirojo švietimo (ECCOE) sistemai partnerių susitikimas.

Projekto partneriai:

  1. Fondation UNIT – AUNEGe, Prancūzija – koordinatorius
  2. Žinių inovacijų centras LTD, Malta
  3. Nacionalinis nuotolinio mokymosi universitetas, Ispanija
  4. Badeno-Viurtembergo valstybinis universitetas, Heilbronn, Vokietija
  5. Milano technikos universitetas, Italija
  6. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
  7. Europos nuotolinio mokymo universitetų asociacija, Nyderlandai

Susitikimo metu aptarta ir diskutuota apie  kuriamus studijų dalykus, modulius, masinius atvirus internetinius kursus. Nuotolinio susitikimo metu aptarta  galimi kompetencijų grupių pažymėjimų ir diplomų aprašo kokybėskriterijai. Išdiskutuota projekto sklaida ir viešinimas, susitarta dėl kito projekto partnerių susitikimo.