Pristatytas mikrokredencialo potencialas

 

 

 

 

 

Birželio 2 d. Birštone vyko nacionalinis mokslo seminaras „Skaitmeninių mikrokredencialų išdavimo procesas ir potencialas, įgalinantis socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas bei indėlį tvariam atsigavimui po Covid19 pandemijos“, organizuotas projekto Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle“ (nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) rėmuose. Renginyje, VDU Inovatyvių studijų instituto (Švietimo akademija) tyrėjos dalijosi, kas yra skaitmeniniai mikrokredencialai, kokios yra teorinės ir praktinės prielaidos mikrokredencialų potencialui įgalinti socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas, koks yra skaitmeninių mikrokredencialų išdavimas atvirojo mokymosi aplinkoje ir Europos skaitmeninėje infrastruktūroje Europass. Seminare dalyvavo aukštojo mokslo institucijų, profesinių rengimo centrų dėstytojai, kitų švietimo ir įdarbinimo organizacijų lektoriai ir atstovai, bei besimokantieji, dalyvaujantys neformaliose kvalifikacijos tobulinimo programose.

Diskusijos dalyviai atpažino mikrokredencialų potencialą atsigauti po Covid-19 pandemijos, įvardijant galimybes aktyviau dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, greičiau kelti kvalifikaciją ir įgyti įrodymą, liudijantį mokymosi rezultatus (besimokantiesiems), lengviau ir greičiau atsirinkti darbuotojus (darbdaviams), tobulinti mokymosi programų kokybę (švietėjams ir švietimo institucijų darbuotojams), plėsti teikiamų paslaugų galimybes (švietimo institucijoms). Galiausiai, tyrėjai ir diskusijos dalyviai atkreipė dėmesį, jog mikrokredencialais nėra siekiama pakeisti tradicinį požiūrį į aukštąjį mokslą, bet įdiegti naujovišką požiūrį į profesinį tobulėjimą, ankstesnio mokymosi pripažinimą ir vertinimą, suteikiant mokymosi pasiekimams daugiau skaidrumo ir prieinamumo, taip atliepiant skirtingų suinteresuotųjų grupių poreikius.

Pristatymo skaidrės

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).  Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.