Seminare Klaipėdoje pristatytas DISCO VET projektas

2021 m. rugpjūčio 24 d., Klaipėdoje vyko projekto „DISCO VET – Digitaly Signed Credentials and Open Badges in VET and HE“ sklaidos renginys.

Seminaro tikslas: pristatyti projekto DiscoVet rezultatus ir aptarti skaitmeninių ženklelių ir kitų skaitmeninių kredencialų diegimui reikalingus gebėjimus bei sistemos ir institucinį pasirengimą juos diegti, užtikrinant skaitmeninės kredencializacijos įgyvendinimą. Seminare dalyvavo  aukštųjų mokyklų atstovai, švietėjai, savivaldybių politikai, savivaldybių švietimo padalinių vadovai, asociacijų, profesinių sąjungų ir kitų socialinių partnerių atstovai, mokslininkai edukologai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Vyriausybės ir Prezidentūros atstovai.

Kviečiame susipažinti su vykusio renginio programa

Pristatyta: Techniniai gebėjimai

Pristatyta: Skaitmenių ženklelių pripažinimas ir dermė su kvalifikacijų sąrangomis

Pristatyta: Micro-kredencialai – sistemos apžvalga