TEDS

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas – padėti pedagogams įgyti įvairiapusių žinių darnaus ugdymo, kaip įtraukesnio, teisingesnio ir labiau tausojančio aplinką įgyvendinimui,  įtraukiant  veiklas ir praktikas bei technologijų naudojimą mokymui(-si).

Projekto pavadinimas: TEDS – Mokytojų rengimas tvariam švietimui. Mokyklos, mokančios tvarumo ir darnos: pasiūlymai dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
Projekto numeris: 2019-1-PT01-KA201-060830
Projekto tinklapis:
http://teds.web.ua.pt/
Projekto koordinatorius: Aveiro universitetas (Portugalija)
Kontaktinis asmuo VDU: Margarita Tereseviciene, margarita.tereseviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (rugsėjis 2019 – rugpjūtis 2022)
Projekto biudžetas: 185 432,00 eur.


Partneriai:

Rezultatai:

 1. Darnaus ugdymo(si) struktūra;
 2. Ataskaita apie mokytojų ir mokytojų rengėjų atstovavimą darniam ugdymui(si);
 3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų darniam ugdymui(si) įvairovė;
 4. Daugialypių atvejų tyrimai;
 5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos darniam  ugdymui(si)  struktūra.

DIGI-HE

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas –  sukurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonę, kuri padėtų Europos aukštojo mokslo įstaigoms plėtoti ir stiprinti jų strateginį požiūrį į skaitmeninimą.

Projekto pavadinimas: DIGI-HE – strateginė priemonė Europos aukštojo mokslo institutcijų skaitmeninimui
Projekto numeris: 612897-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD
Projekto tinklapis: https://eua.eu/101-projects/772-digi-he.html
Projekto koordinatorius: Europos universitetų asociacija (EUA)
Kontaktinis asmuo VDU: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2020 sausis – 2023 gruodis)
Projekto biudžetas: 471,204.00 EUR


Partneriai:

Projekto rezultatai:

 1. Tyrimas Europos aukštojo mokslo institucijų skaitmenizacijos lygiui nustatyti;
 2. Tyrimo ataskaita;
 3. DIGI – HE priemonė (interaktyvi platforma internete);
 4. DIGI – HE naudojimo gairės aukštojo mokslo institucijoms;
 5. Publikacija apie DIGI – HE priemonės naudojimo patirtis;
 6. Sklaidos seminarai.

Pradėta kurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonė

EdDiCo

erasmus-plus-300x86

 

Projekto tikslas – įgalinti dėstytojus transformuoti ir tobulinti mokymo strategijas, ieškoti mokymosi galimybių ir išteklių tinkamų reikalingų kompetencijų įgijimui.

Projekto pavadinimas: EdDiCo – dėstytojų skaitmeninių kompetencijų plėtra ir pripažinimas
Projekto numeris:
2019-1-DE01-KA203-005070
Projekto tinklalapis: https://eddico.eu
Projekto koordinatorius: Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn (Vokietija)
Kontaktinis asmuo VDU: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2019 rugsėjis – 2022 rugpjūtis)
Projekto biudžetas:
439 883 EUR


Partneriai:

Projekto rezultatai:

 1. Skaitmeninių pedagogų kompetencijų metamodelis;
 2. Mokymosi brandos modelis skaitmeninio švietimo kompetencijoms;
 3. Skaitmeninio švietimo mokymosi galimybių ir švietimo išteklių katalogas;
 4. Skaitmeninio švietimo kūrimo ir kompetencijų įsivertinimo įrankiai.

Susijusios naujienos:

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

EDEN 2020 konferencija

ECCOE

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas – didinti mobilumą tarp Europos aukštojo mokslo institucijų sukuriant „ECCOE sistemą“ skaitmeniniam mokymosi rezultatų pripažinimui. Pagrindinis projekto tikslas yra palengvinti atvirojo, nuotolinio ir lankstaus aukštojo mokslo pripažinimą. Projektu siekiama padidinti studentų, aukštojo mokslo institucijų ir darbdavių pasitikėjimą technologijomis grindžiamomis akreditacijos sistemomis ir skaitmeniniais pažymėjimais ir diplomais.

Projekto pavadinimas: ECCOE – Europos kreditų sistema atvirojo švietimo sistemai
Projekto numeris: 2019-1-FR01-KA203-062951
Projekto tinklalapis:
https://eccoe.eu
Projekto koordinatorius: Fondation UNIT (Prancūzija)
Kontaktinis asmuo VDU: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2019 rugsėjis – 2022 rugpjūtis)
Projekto biudžetas: 449450 EUR


Partneriai:

Veiklos ir rezultatai:

 1. Sukurti studijų dalykų, modulių, masinių atvirų internetinių kursų (MOOC) ir kompetencijų grupių pažymėjimų ir diplomų aprašo kokybės kriterijus;
 2. Sukurti ir patvirtinti kreditų pripažinimo modelio sutartį pateiktą septyniomis kalbomis (DE, EN, ES, FR, IT, LT, NL);
 3. Paskelbti internetinį katalogą, kuriame būtų pateikta virš 60 specialybinių ir tarpdisciplinių modulių, kurie atitiktų tarp-institucinio pripažinimo kriterijus;
 4. Suprojektuoti sistemą, skirtą technologijomis grįstai akreditacijai vykdyti;
 5. Sukurti pagrindus platesniam naudojimuisi „ECCOE sistemos“ tinklu, rengiant ir dalijantis patvirtintais dokumentais su aukštojo mokslo institucijomis ir socialiniais dalininkais.

Projekto partnerių valstybėse vyks nacionaliniai renginiai, kurių metu bus skleidžiami rezultatai ir įtraukiami išoriniai suinteresuotieji subjektai į ECCOE projekto veiklą, suteikiant viešąsias konsultacijas, tyrimų dokumentus, internetinius išteklius.

Numatomas poveikis:

 • Aukštojo mokslo institucijoms: efektyvumas, kokybė, skaidrumas.
 • Besimokantiesiems: skaidrumas, mobilumas, įsidarbinimo galimybės.
 • Dėstytojams: vertinimo objektyvumas, laiko taupymas.
 • Darbdaviams: pasitikėjimas suteiktomis kvalifikacijomis.

Susijusios naujienos:

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

Projekto partnerių susitikimas vaizdo konferencijų būdu

MicroHE

 

logosbeneficaireserasmusright_ltMicroHE_logo

MicroHE projektas analizuoja moduliarizacijos, programų segmentavimo ir mikrokreditų naudojimą Europos aukštajame moksle.

Projekto pavadinimas: MicroHE – Mikrokreditų naudojimas aukštajame moksle
Projekto Nr.: 590161-EPP-1-2017-DE-EPPKA3-PI-Forward
Projekto tinklalapis: https://microcredentials.eu/
Projekto koordinatorius: Cooperative State University Baden-Wuerttemberg, Vokietija
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė 36 mėnesiai (2017 m. gruodis  – 2020 m. sausis)

Projekto partneriai:

 1. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 2. European Distance and E-Learning Network, Jungtinė Karalystė
 3. Institut Jozef Stefan, Slovėnija
 4. Tampere University of Technology, Suomija
 5. Knowledge Innovation Centre, Malta
 6. Fondazione Politecnico di Milano, Italija
 7. Knowledge 4 All Foundation, Jungtinė Karalystė

Projekto veiklos:

 • Esamos padėties mikrokreditų naudojimo Europos aukštajame moksle analizė, apklausiant mažiausiai 70 Europos aukštojo mokslo institucijų apie mikrokreditų naudojimą, siekiant apžvelgti mikrokreditų naudojimo aukštajame moksle įvairovę ir kryptis;
 • Vykstančios aukštojo mokslo moduliarizacijos įtakos aukštojo mokslo institucijoms numatymas;
 • Europos pripažinimo instrumentų, ypač ECTS, diplomo priedėlio ir kvalifikacijų sąrangos, adekvatumo vertinimas mikrokreditų naudojimui;
 • „Kreditų priedėlio“ projektavimas, siekiant suteikti detalią informaciją apie mikrokreditus, suderinant su ECTS, diplomo priedelį ir kvalifikacijų sąrangą;
 • Meta-duomenų standarto ir internetinio kreditų transformavimo prototipo parengimas, siekiant įgyvendinti mikrokreditų pripažinimą ir perkėlimą Europoje.

Susijusios naujienos:

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

MicroHE ekspertų seminaras

VOCAL

Erasmus + vocal_logo_v3_500x250
Projekto tikslas – skatinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir profesinių mokyklų mokytojų bendradarbiavimą, rengiant aktyvų mokymąsi nuotoliniu būdu įtraukiant skaitmenines, socialines ir tarpkultūrines kompetencijas.

Projekto pavadinimas: Dėstytojų bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam mokymuisi nuotoliniu būdu (VOCAL)
Projekto Nr.: 2016-1-HU01-KA202-022916
Projekto tinklalapis: http://www.vocalerasmus.eu
Projekto koordinatorius: Budapest University of Technology and Economics – BME
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  24 mėnesiai (2016 lapkritis – 2018 spalis)

Projekto partneriai:

 • Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Budapest University of Technology and Economics – BME, Vengrija
 • Baden-Würtemberg Cooperative State University Heilbronn – DHBW, Vokietija
 • Universidad de la Iglesia de Deusto – UDEUSTO, Ispanija
 • Ogres Tehnikums – OT, Latvia
 • Lietuvos nuotolinio ir e-mokymosi (LieDM) asociacija, Lietuva

Projekto rezultatai:

 • Mokomoji medžiaga, skirta kokybiškų mokymosi išteklių skaitmenizvimui;
 • Mokomoji medžiaga, skirta mokymosi medžiagos projektavimui ir bendrų veiklų kūrimui įtraukiant skaitmenines, socialines ir tarpkultūrines kompentencijas;
 • Mokomoji medžiaga, skirta tarptautinių ar tarpkultūrinių besimokančiųjų grupių mokymui;
 • IT platformos, skirtos mokymo medžiagos talpinimui, bendrų veiklų organizavimui, medžiagos projektavimui sukūrimas;
 • Šešių atvirų mokomųjų kursų sukūrimas;
 • Vaizdo atsiliepimai apie atvirąsias švietimo praktikas.

Susijusios naujienos:

Mokymai pedagogams gegužės 8-12 dienomis, Kaune

Įvyko mokymų savaitė dėstytojams

Mokymai mokytojams rugsėjo 18-22 dienomis, Heilbrone

Sklaidos renginys “Bendradarbiavimas aktyviam mokymuisi”

ISI specialistai dalyvauja mokymuose Deusto universitete

Mokytojams pristatyta VOCAL projekto metu sukurtos veiklos

Baigiamasis VOCAL projekto partnerių susitikimas Rygoje

Mokomoji medžiaga dėstytojams

 

ReOPEN

logosbeneficaireserasmusright_lt 

Projekto tikslas – sukurti validžias atvirojo mokymosi skaitmenines sistemas, siekiant savaiminio ir neformaliojo atviro mokymosi pripažinimo.

Projekto pavadinimas: ReOPEN: Atvirojo mokymosi pripažinimas
Projekto Nr.: 2016-1-LT01-KA202-023131
Projekto tinklalapis: http://reopen.eu
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas (http://vdu.lt)
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  24 mėnesiai (2016 lapkritis – 2018 spalis)

Projekto partneriai:

 • Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 • ONECO CONSULTING SL, Ispanija
 • ESCP Europe Wirtschafthochschule, Vokietija
 • Q21,Vokietija
 • Zagrebo universitetas, University Computing Centre – SRCE, Kroatija
 • European Distance and E-Learning Network (EDEN), Didžioji Britanija/Vengrija

Projekto rezultatai:

Susijusios naujienos:

ReOPEN projekto partnerių susistikimas Kaune

Susipažinkite su atvirojo švietimo pripažinimo iššūkiais

Atvirojo mokymosi pripažinimas (ReOPEN)

OEI2

lt_flag_llp_en_20

Pagrindinė projekto misija yra pasiūlyti ir kritiškai įvertinti, validuoti naujus kursų, mokymosi medžiagos ir naujos patirties kūrimo būdus. Projektu siekiama sukurti naują koncepciją s ir ją įgyvendinti, o jos poveikis institucijoms ir dėstytojams bus vertinamas po to, kai jie išbandys naują atvirų idėjų kūrimo būdą.

Projekto pavadinimas: Atviros švietimo idėjos ir inovacijos (OEI2) – link atviros idėjos ir inovacijų pasidalijimo mokymosi ir švietimo tikslams
Projekto Nr. 539990-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-EQMC
Projekto tinklalapis:  http://idea-space.eu/
Projekto koordinatorius: Jyväskylä universitetas, Suomija (https://www.jyu.fi/)
Kontaktinis asmuo VDU: A. Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 27 mėnesiai (2013 m. lapkritis – 2016 m. sausis)
Projekto biudžetas: 533 555 €

Projekto partneriai:

 • Jyvaskyla universitetas (JYU), Suomija
 • ESCP Europos verslo mokykla(ESCP), Vokietija
 • Nacionalinis mokslinių tyrimų centras “Demokritos” (NSCR), Graikija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas (VDU), Lietuva
 • Duale Hochschule Baden Württemberg (DHBW), Vokietija
 • Europos e. mokymosi kokybės fondas (EFQUEL), Belgija

VM Pass

lt_flag_llp_en_20vmpass_logo

Projekto tikslas – plėtoti tarpinstitucinį virtualaus mobilumo ir atvirų švietimo išteklių pripažinimą.

Projekto pavadinimas: VMPASS – Virtualaus mobilumo ir atviro mokymosi naudojant atvirus švietimo išteklius pripažinimas per mokymosi pasą
Projekto Nr.: 540476-LLP-1-2013-1-UK-ERASMUS-EQMC
Projekto tinklalapis: http://vmpass.eu
Projekto koordinatorius: Leicesterio universitetas, Didžioji Britanija (http://www.le.ac.uk)
Kontaktinis asmuo VDU: E.Stonkutė e.stonkute@evf.vdu.lt
Projekto trukmė 27 mėnesiai (2013 spalis– 2015 gruodis)
Projekto biudžetas 533 861 €

Projekto partneriai:

 • European Federation for Quality in e-Learning (EFQEL) (Belgija)
 • University of Leicester (Didžioji Britanija)
 • Universidad Internacional de La Rioja, S.A. (Ispanija)
 • Vytauto Didžiojo Universitetas (Lietuva)
 • Baden-Wurttemberg Cooperative State University (Vokietija)
 • European Distance and E-Learning Network (Didžiojo Britanija)
 • Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) (Belgija)
 • MENON Network EEIG (Belgija)

Siekiant projekto tikslų:

 • Grįsime veiklas projekto OERTest iniciatyva išbandydami jo metu sukurtą mokymosi pasą, skatindami atviro mokymosi pripažinimą
 • Planuosime, testuosime ir kursime pripažįstančių atvirą mokymąsi organizacijų biržą, skatinant verifikuoti ir tirti mokymosi paso parametrus
 • Kursime kokybės sistemų, naudojamų virtualiame mobilume ir mokymesi, naudojant atvirus švietimo išteklius, tipologiją
 • Skatinsime diskutuoti institucijas ir taikyti mokymosi pripažinimo įrankius visoje Europoje

VMCOLAB

lt_flag_llp_en_20logo_vmcolab1

Projekto tikslas – prisidėti prie aukštojo mokslo institucijų inovacijų ir tarptautiškumo, išnaudojant IKT ir virtualaus mobilumo (VM) potencialą ir didinant tarptautinių stadijų pasiekiamumą visiems Europos studentams.

Projekto pavadinimas: VMCOLAB – Bendros Europos erdvės virtualaus mobilumo integravimui į aukštojo mokslo inovacijų ir modernizavimo strategijas sukūrimas
Projekto Nr.: 527770-LLP-1-2012-1-BE-ERASMUS-ESMO
Projekto tinklalapis:  http://vmcolab.eu
Projekto koordinatorius: Katholieke Universiteit Leuven, Belgija (http://www.kuleuven.be)
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė 28 mėnesiai (2012 spalis – 2015 sausis)
Projekto biudžetas 359 159 €

Projekto partneriai:

 • SCIENTER Ricerca e Innovazione per la Formazione (Italija)
 • University of Granada (Ispanija)
 • United Nations University (Vokietija)
 • Universita degli Studi di Padova (Italy)
 • Universidade do Porto (Portugalija)
 • Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 • Coimbra Group (Belgija)
 • European Federation for Quality in E-Learning (Belgija)
 • University Politehnica of Bucharest (Rumunija)

 Projekto rezultatai:

 • Prisidėta prie VM kokybės užtikrinimo;
 • Padidintas institucijų informuotumas apie VM potencialą;
 • Padidintas studentų informuotumas apie IKT galimybes tarpkultūrinėms studijoms;
 • Praplėsta aukštojo mokslo institucijų, norinčių išbandyti VM programas, tarpusavio paramos sistema;
 • Išbandytos aukštojo mokslo institucijų tarpusavio paramos paslaugas;
 • Integruotas VM į institucijos akademinę aplinką;
 • Praplėsta partnerystė įtraukiant naujas aukštojo mokslo institucijas bei asociacijas.

Projektas susieja esamas VM žinias ir patirtį, tam, kad padėtų aukštojo mokslo institucijoms atskleisti ir išnaudoti VM potencialą. Bendra VM erdvė – skirta paremti europinių studijų programų rengimą ir apibendrinti bendradarbiavimo praktiką; pagrįsta tarpusavio pasitikėjimu; ja siekiama europinio aukštojo mokslo kompetencijos ir, tuo pačiu, didesnio studijų programų prieinamumo visame pasaulyje.

VMCOLAB projektas pirmiausiai skirtas aukštojo mokslo institucijų personalui, atsakingam už studijų programų rengimą, tarptautinius ryšius, IKT panaudojimą mokymui(si), tačiau galutiniai rezultatai yra skirti studentams, ypač tiems, kurie neturi galimybės dalyvauti tarptautinėse studijose.