MISS4Health

 

 

 

 

 

Projekto tikslas – tobulinti sveikatos priežiūros specialistų ir studentų įgūdžius, ir kompetencijas, naudojant atvirus internetinius kursus „angl. Massive Open Online Course“ (MOOC), pagrįstus ES lygmens mikrokredencialais, kurie patvirtina šias kompetencijas. MISS4Health apima keturis darbo etapus, kurie apima mokymo programų kūrimą, turinio kūrimą, mikrokredencialų išdavimą ir interaktyvių išteklių diegimą.

Projekto pavadinimas: Micro-credentials in Soft Skills for Healthcare Professionals and Students
Projekto Nr:   2023-1-CZ01-KA220-HED-000159335
Projekto koordinatoriai: University of Hradec Králové (Czech Republic )
Kontaktinis asmuo VDU: Doc. dr. Airina Volungevičienė, airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 30 moths (November 2023 – April 2026)
Projekto biudžetas: 400.000 EUR.
Projekto tinklalapis: https://miss4health.eu/

Projekto partneriai:

 1. CCMIJU – Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (Spain)
 2. CUNI – Charles University (Czech Republic)
 3. VMU – Vytautas Magnus University (Lithuania)
 4. TU – Turiba University (Latvia)
 5. UNIRI – University of Rijeka (Croatia)
 6. VIRAL Studios (Spain)

Projekto rezultatai:

 1. Sukurtas mikrokredencialais pagrįstas aukštos kokybės atviras internetinis kursas.
 2. Sukurta mokomoji medžiaga su gairėmis ir rekomendacijomis.
 3. valdymo, kokybės, sklaidos ir tvarumo planai, kurie bus vykdomi viso projekto metu.
 4. Gauti keli įtaką darantys rezultatai, pavyzdžiui, galutinių vartotojų ir suinteresuotųjų šalių grįžtamasis ryšys ir motyvaciniai komentarai.

Įvyko pirmasis projekto MISS4Health susitikimas

Miss4Health projekto partnerių susitikimas Kaune

OER-CODEX

oer-codex110x83

 

 

 

 

Projekto tikslas yra sukurti AŠI dalykų modulius aukštųjų mokyklų dėstytojams, paremtus skaitmeniniais nuotolinio bendradarbiavimo metodais mišriame mokymosi kontekste, siekiant padidinti aukštojo mokslo institucijų pajėgumus ir pasirengimą veiksmingai įgyvendinti pokyčius skaitmeninio švietimo srityje.

Projekto pavadinimas: Open Educational Resources for Collaborative Online & Distance Education and eXchange

(OER-CODEX)

Projekto Nr: 2021-1-DE01-KA220-HED-000023196
Projekto koordinatoriai: Technische Universitat Dresden, Vokietija
Kontaktinis asmuo VDU: Doc. dr.  Aušra Rutkienė, ausra.rutkiene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (28/02/2022–27/02/2025)
Projekto biudžetas: 324 285 EUR
Projekto tinklalapis: https://oer-codex.fh-krems.ac.at/

 

Projekto partneriai:

 1.  Evro-sredozemska univerza, Slovėnija
 2.  Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 3.  Technische Universitat Dresden, Vokietija
 4.  IMC Fachhochschule Krems, Austrija

 

Projekto rezultatai: 

 1. Sukurta atvirųjų švietimo išteklių kursų kūrimo metodika, kuri bus atvirai prieinama visiems pedagogams, jau turintiems skaitmeninio mokymosi ir skaitmeninio mokymo metodų patirties, bei norintiems plėtoti atvirųjų švietimo išteklių kursus, siekiant padidinti skaitmeninių priemonių naudojimą ir sklandžiai pereiti prie skaitmeninio švietimo.
 2. Sukurti kursų moduliai: visi kursų moduliai bus suskirstyti į ES DigCompEdu sistemos sritis, todėl atitiks ES nustatytus tikslus. Kadangi šiais moduliais taip pat siekiama kelti pedagogų kompetencijų lygius nuo A1 (Naujokas) iki B1 (Pažengęs), sėkmingai baigę atitinkamą kursą pedagogai turės apibrėžtas kompetencijas.
 3. Pasirinktų kursų modulių atvirųjų švietimo išteklių rezultatas: kadangi kursų moduliai yra skirti generuoti atviriems mokymosi išteklių rezultatams bendradarbiaujant su dalyviais kuriant dėstomo mokymosi turinį, šie kursai sukurs atvirų švietimo išteklių rezultatus, kurie taip pat galės būti paskelbti kaip  atviri švietimo ištekliai.

OER-Codex projekto susitikimas VDU Vilniuje

„Skaitmeniniai ištekliai“ ir „Atvejo analizės dizainas“ buvo pristatyti tarptautiniame sklaidos renginyje

LeMOON

 

 

 

 

Projekto tikslas: suteikti praktinį išsilavinimą ir įrankius, kad  būtų galima efektyviau kovoti su pasaulinėmis aplinkosaugos problemomis, ypač susijusiomis su klimato kaita ir visuomenės sveikata.

Projekto pavadinimas: LeMOON– Love Earth to the Moon and Back : Development of ECurriculum
on Climate Change and Environmental
Education for Secondary Education Students in Online
Learning Platform
Projekto Nr: 2021-1-CZ01-KA220-SCH-000034484
Projekto koordinatoriai: Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Čekija
Kontaktinis asmuo VDU: Dr. Estela Daukšienė estela.dauksiene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (11/2021– 11/2024)
Projekto biudžetas: 352 263 EUR

Projekto partneriai:

 1. Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Čekija
 2. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Turkija
 3. VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS, Lietuva
 4. MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY, Turkija
 5. ACD – Agency for Cultural Diplomacy (Agentur für Kulturdiplomatie), Austrija
 6. NSTYTUT ROZWOJU SPORTU I EDUKACJI, Lenkija
 7. Móðurmál – samtök um tvítyngi, Islandija
 8. Lycée Louis Jouvet de Taverny, Prancūzija

Projekto rezultatai:

 1. e-mokymo programa: LeMOON sukurs inovatyvius e-mokymus apie  klimato kai ir aplinkosauginį ugdymą. Mokymams bus naudojamos  internetinės švietimo technologijos, kurios geriau atitiks besimokančiųjų poreikius. Dabartinių programų pasiekimai bus pritaikyti mūsų el. mokymo programoje pagal tikslinę auditoriją ir besikeičiančias aplinkos sąlygas. .
 2. e-mokymosi platforma: tai skaitmeninė platforma, kurioje bus įgyvendinami projekto darbai ir dalijamasi rezultatais (informacija, mokymais, rezultatais ir ištekliais). Visi norintys galės lengvai pasiekti tą skaitmeninę aplinką ir panaudoti ją kaip  AŠI (atvirąjį švietimo išteklių). Ši platforma pasitarnaus kaip skaitmeninis aplankas, skirtas dalytis ir saugoti projekto veiksmus ir rezultatus (e-mokymų programa, emoduliai ir t.t.), ir kaip interaktyvi komunikacijos priemonė projekto suinteresuotosioms šalims ir platesnei bendruomenei.
 3. e-moduliai: e-moduliai bus kuriami pagal e-mokymo turinio programą.

TRANSFORM

 

 

Projekto tikslas – sukurti mokymosi laboratoriją „Skaitmeninė transformacija“, siekiant padėti suaugusiųjų švietėjams ir suaugusiųjų švietimo organizacijoms keisti veiklas iš tradicinio mokymo į nuotolinį, kad būtų užtikrintas aukštos kokybės įtraukus nuotolinis mokymas, atitinkantis besimokančiųjų poreikius.

Projekto pavadinimas: TRANSFORM – skaitmeninė suaugusiųjų švietimo transformacija nuotoliniam įtraukiam mokymui
Projekto Nr:
2021-1-LT01-KA220-ADU-000035360
Projekto koordinatorius: Socialinių inovacijų fondas, Lietuva
Kontaktinis asmuo VDU: Prof. Margarita Teresevičienė margarita.tereseviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 3o mėnesių (2022 m. sausis– 2024 m. birželis)
Projekto tinklalapis: https://transform.lpf.lt/

https://www.facebook.com/Transform-108879738408919

Projekto partneriai:

 1. Vytauto Didžiojo universitetas, (Lietuva)
 2. Motivation Technologies, Latvija.
 3. GROWTH COOP S.COOP.AND, Ispanija.
 4. Athens Lifelong Learning Institute, Graikija.

Projekto veiklos:

 1. Ugdyti suaugusiųjų švietimo organizacijų ir jų švietimo darbuotojų gebėjimus įgyvendinti skaitmeninę transformaciją, kad būtų užtikrintas aukštos kokybės nuotolinis įtraukus mokymas.
 2. Ugdyti suaugusiųjų švietėjų skaitmeninę kompetenciją teikti kokybiškus įtraukius nuotolinius mokymus.
 3. Įvertinti suaugusiųjų švietėjų skaitmenines kompetencijas suteikiant mikrokredencialus.
 4. Pateikti rekomendacijas suaugusiųjų švietėjams-fasilitatoriams kaip parengti suaugusiųjų švietėjų mokymus apie skaitmeninę transformaciją iš tradicinio į nuotolinį mokymą.
 5. Integruoti skaitmenines technologijas į nuotolinius mokymus apie lyčių lygybę.
 6. Skatinti suaugusių besimokančiųjų, susiduriančių su lyčių diskriminacijos kliūtimis, įtraukimą į darbo rinką ir visuomenę.

Projekto TRANSFORM partnerių susitikimas Atėnuose

Tarptautinių projektų sinergija sprendžiant nuotolinio mokymo(si) iššūkius

DIGI-PROF

 

 

 

 

 

Projekto tikslas – padėti aukštojo mokslo institucijų dėstytojams kurti ir įgyvendinti skaidrų nuotolinio mokymosi vertinimą ir mokymosi rezultatų pripažinimą, pasiūlant metodiką, gaires, praktines priemones ir mokymo medžiagą skaitmeninėms kompetencijoms ugdyti.

Projekto pavadinimas: “DIGI-PROF – Skaitmeniškai kompetentingi dėstytojai, kuriantys skaidrų pasiekimų vertinimą nuotolinėms studijoms”
Projekto Nr:
2021-1-LT01-KA220-HED-000031154
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Kontaktinis asmuo VDU: A. Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėn (2022 m. sausis – 2024 m. gruodis)
Projekto biudžetas:
295 944 Eur

Projekto partneriai:

 1. Vytauto Didžiojo universitetas, (Lietuva)
 2. Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN), (Estija)
 3. Katalonijos atvirasis universitetas, (Ispanija)
 4. Aveiro universitetas, (Portugalija)
 5. Slaski universitetas, (Lenkija)
 6. Badeno-Viurtembergo valstybinis universitetas, Heilbronn, (Vokietija)

Projekto rezultatai:

 1. Sukurtos vertinimo strategijos nuotoliniam mokymuisi aukštojo mokslo institucijoms. Mokymo medžiaga aukštojo mokslo institucijų dėstytojams.
 2. Analizuojant sistemos duomenis stebėti bei įtraukti besimokančiuosius teikti paramą.
 3. Užtikrinti skaitmeninį ir mikrokreditavimą, kuris būtų skaidraus vertinimo dalis, siekiant pripažinti mokymosi rezultatus. Mokymo medžiaga aukštojo mokslo institucijos dėstytojams.
 4. Gidas aukštojo mokslo institucijoms: kaip įgyvendinti skaidrų mokymosi pasiekimų vertinimą organizuojant mokymąsi nuotoliniu arba mišriuoju būdu siekinat mikrokredencializacijos.
 5. 10 dalykų, skirtų virtualiam ir mišriam nuotoliniam institucijų bendradarbiavimui.

DIGI PROF projekto pristatymas

Kaune vyko DigiProf projekto partnerių susitikimas

Tarptautinių projektų sinergija sprendžiant nuotolinio mokymo(si) iššūkius

Diskusija ir Digiprof projekto pristatymas, apie darnų vystymą TGM

Paskaita „Nuotolinių studijų perspektyva skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo akimis“

COIMBRA universitetų grupės tarptautinis seminaras

Tarptautinė konferencija Latvijos verslo administravimo koledže

Vokietijos Universitetų ateities 2023 festivalis

Skaitmeniškai kompetentingi dėstytojai – pasiruošę tarptautiniam tarpinstituciniam nuotoliniam bendradarbiavimui

Konferencija Kokybė nuotolinėse studijose

Plenarinis pranešimas Osijek universiteto tarptautinėje konferencijoje

DIGI-PROF projekto partnerių susitikimas

DIGI-PROF projekto sklaidos renginys aukštųjų mokyklų dėstytojams

 

DIGI-PROF projekto partnerių susitikimas Slaski universitete Lenkijoje

MIKROKREDENCIALAI

Projekto tikslas – tyrimu siekiama pagrįsti ir įdiegti skaitmeninių mikrokredencialų teikimo procesą aukštajame moksle.

Projekto pavadinimas: Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle (MIKROKREDENCIALAI)
Projekto Nr:
13.1.1-LMT-K-718-05-0003
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Kontaktinis asmuo VDU: E. Trepulė  elena.trepule@vdu.lt
Projekto trukmė: 22 mėnesiai (2021 lapkritis – 2023 rugpjūtis)
Projekto biudžetas:
299 988,22 EUR

Projekto metu bus įgyvendintos šios pagrindinės veiklos:

1. Pagrįstas skaitmeninių mikrokredencialų integravimo į studijas procesas atskleidžiantis potencialą įgalintį socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas bei indėlį tvariam atsigavimui po COVID-19 pandemijos.

Veiklos rezultatas – publikuotas mokslinis straipsnis: Tamoliune, G., Greenspon, R., Volungeviciene, A., Tereseviciene, M., Trepule, E., Dauksiene, E. (2023). Exploring the potential of micro-credentials: A systematic literature review. Frontiers in Education. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.1006811

2. Parengti reikalavimai skaitmeninio mikro kredencialo diegimo procesui.

Veiklos rezultatų apibendrinimas

3. Pritaikyta atvirų studijų aplinka skaitmeninių mikro kredencialų diegimo procesui.

Veiklos rezultatų apibendrinimas

4. Išbandytas skaitmeninių mikro kredencialų išdavimo procesas ir pristatytas jų potencialas įgalintis socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas suinteresuotiems subjektams bei indėlis tvariam atsigavimui po Covid19 pandemijos.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Plačiau apie projektą galite sužinoti VDU tinklapyje.

Susijusios naujienos

Nemokamas seminaras „Mikrokredencialų kilmė, prasmė ir potencialas“

Paskaita „Nuotolinių studijų perspektyva skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo akimis“

VDU pristatytas skaitmeninių mikrokredencialų procesas ir galimybės

COIMBRA universitetų grupės tarptautinis seminaras

Tarptautinė konferencija Latvijos verslo administravimo koledže

Vokietijos Universitetų ateities 2023 festivalis

Konferencija Kokybė nuotolinėse studijose

Plenarinis pranešimas Osijek universiteto tarptautinėje konferencijoje

Pristatytas mikrokredencialo potencialas

Testuojant inovaciją VDU studentams išduoti pirmieji skaitmeniniai mikrokredencialai

Išduoti VDU skaitmeniniai mikrokredencialai pristatyti Europai

Aktyvi klasė (Active Class)

Projekto tikslas – sukurti produktus (metodologiją ir gerųjų patirčių bei scenarijų rinkinius), kuriais naudojantis dėstytojai skatintų studentus aktyviai dalyvauti paskaitose, seminaruose bei kitokio pobūdžio susitikimuose nuotoliniu būdu.

Projekto pavadinimas: Aktyvi klasė: Kaip paskatinti studentus būti aktyviais mokantis nuotoliniu būdu
Projekto Nr:
2020-1-PL01-KA226-HE-096358
Projekto koordinatorius: University of Silesia in Katowice (Lenkija)
Kontaktinis asmuo VDU: E. Daukšienė estela.dauksiene@vdu.lt
Projekto tinklalapis: https://us.edu.pl/en/ksztalcenie/projekty-edukacyjne/dla-pracownikow/active-class/
Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2021 kovas – 2023 vasaris)
Projekto biudžetas:
214 650EUR

Partneriai:

 1. Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 2. Sofijos universitetas St Kliment Ohridski (Bulgarija)

Projekto rezultatai:

Susijusios naujienos

VDU prisijungė prie naujo projekto „Aktyvi klasė: Kaip paskatinti studentus būti aktyviais mokantis nuotoliniu būdu“

Mokymai „Flipped Classroom for Activating Students in Online Classes”

Įvyko projekto „Active Class“ mokymai apie „apverstą“ klasę aktyviam studentų įtraukimui

„Apverstos klasės“ mokymai Sofijos universitete

Tarptautinių projektų sinergija sprendžiant nuotolinio mokymo(si) iššūkius

Projekto „Aktyvi Klasė“ sklaidos renginys T4EU aljanso dėstytojams

DISCO VET

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas –remtis „Open Badge 2.0“ atvirojo standarto galimybėmis sukurti atvirojo kodo platformą (saugyklą), kurioje švietimo paslaugų teikėjai ir besimokantieji galėtų rinkti (išduoti, gauti, laikyti, peržiūrėti) savo skaitmeninius ženklelius, turėdami prasmingesnes ir išsamesnes paieškos galimybes.

Projekto pavadinimas: DISCO-VET Skaitmeniniai pažymėjimai ir atvirieji ženkleliai profesiniame ir aukštajame moksle
Projekto Nr:
2020-1-HU01-KA202-078793
Projekto koordinatorius: Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas (Vengrija)
Kontaktinis asmuo VDU: A. Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2020 lapkritis – 2022 spalis)
Projekto biudžetas:
263 265EUR

Partneriai:

Rezultatai:

 1. Ataskaita apie atvirus ženklelius ir skaitmeninius kredencialus naujoje eroje.
 2. DISCO platformos sukūrimas, skirtos kaupti atviruosius skaitmeninius ženklelius.
 3. Kurso apie atvirus skaitmeininius ženklelius sukūrimas;
 4. Išmoktų pamokų rinkinys ir DISCO platformos naudotojo vadovas.

Susijusios naujienos

DISCO-VET pirmasis projekto partnerių susitikimas

Seminare Klaipėdoje pristatytas DISCO VET projektas

Įvyko intensyvūs mokymai apie skaitmeninius ženklelius ir kredencialus

Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kt. situacijų metu

Projekto tikslas – tyrimais nustačius kokybiško ugdymo nuotoliniu būdu kriterijus ir sėkmę lemiančius veiksnius parengti rekomendacijas ŠMSM, mokykloms, jų dalininkams/steigėjams dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu mokyklose pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu.

Projekto pavadinimas: Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu
Projekto numeris:
P-COV-20-17
Projekto rezultatai skelbiami: https://studyonline.lt/pagalbamokyklai/
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Kontaktinis asmuo VDU: Estela Daukšienė estela.dauksiene@vdu.lt
Projekto trukmė: 7 mėnesiai (2020 birželis – 2020 gruodis)
Projekto biudžetas:
69 379 EUR

Projekto rezultatai:

 1. Teorinio ir empirinio tyrimų ataskaita apie sėkmingą ugdymo organizavimą mokykloje nuotoliniu būdu.

2. Rekomendacijos dėl ugdymo nuotoliniu būdu organizavimo pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu. Šį projekto rezultatą sudaro trijų tipų rekomendacijos, kurios parengtos atliktų mokslinių tyrimų pagrindu,  atsižvelgiant į skirtingas atsakomybės sritis (tenkančias ŠMSM, mokyklos steigėjui ar dalininkui, mokyklos administracijai bei  mokytojams) priimant sprendimus ir siekiant pasirengti ir vykdyti ugdymą nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu

2020-12-16 organizuotas sklaidos seminaras projekto rezultatų pristatymui, kurio įrašas pasiekiamas čia  (seminaro programa).

Projektui pasibaigus parengti ir viešai pristatyti projekto rezultatus apibendrinantys pranešimai:

 • Projekto rezultatų pristatymas 2021-01-27 ŠMM Vaizdo konferencijoje mokyklų direktoriams, pavaduotojams „Sinchroninio ir asinchroninio ugdymo kokybės užtikrinimas“: https://youtu.be/5kGXZa2LoUo
 • Projekto rezultatų pristatymas 2021-02-25 Edukacijos forume „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“, renginio įrašas: https://youtu.be/yrIU-hx0Wms
 • Moksliniai straipsniai:
  • Daukšienė, E.; Trepulė, E.; Naujokaitienė, J. (2021). Kokybiško nuotolinio ugdymo link: mokyklų pirmosios išmoktos pamokos COVID-19 pandemijos metu. Pedagogika / Pedagogy, 142(2), 5-23. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. https://doi.org/10.15823/p.2021.142.1
  • Adomaitis, I., Daukšienė, E., Trepulė, E. (2023). Interaction and collaboration in Lithuanian schools during COVID-19 pandemic distance learning. Europeand Journal of Open and Distance E-Learning (EURODL), 25(1), 104-116. https://doi.org/10.2478/eurodl-2023-0008   

 

TEDS

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas – padėti pedagogams įgyti įvairiapusių žinių darnaus ugdymo, kaip įtraukesnio, teisingesnio ir labiau tausojančio aplinką įgyvendinimui,  įtraukiant  veiklas ir praktikas bei technologijų naudojimą mokymui(-si).

Projekto pavadinimas: TEDS – Mokytojų rengimas tvariam švietimui. Mokyklos, mokančios tvarumo ir darnos: pasiūlymai dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
Projekto numeris: 2019-1-PT01-KA201-060830
Projekto tinklapis:
http://teds.web.ua.pt/
Projekto koordinatorius: Aveiro universitetas (Portugalija)
Kontaktinis asmuo VDU: Margarita Tereseviciene, margarita.tereseviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 40 mėnesių (rugsėjis 2019 – gruodis 2022)
Projekto biudžetas: 185 432,00 eur.


Partneriai:

Rezultatai:

 1. Darnaus ugdymo(si) struktūra;
 2. Ataskaita apie mokytojų ir mokytojų rengėjų atstovavimą darniam ugdymui(si);
 3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų darniam ugdymui(si) įvairovė;
 4. Daugialypių atvejų tyrimai;
 5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos darniam  ugdymui(si)  struktūra.

Kviečiame registruotis į koneferenciją Mokytojų rengimas darniam ugdymui