MIKRO-KREDENCIALAI

Projekto tikslas – tyrimu siekiama pagrįsti ir įdiegti skaitmeninių mikro-kredencialų teikimo procesą aukštajame moksle.

Projekto pavadinimas: Skaitmeniniai mikro-kredencialai aukštajame moksle (MIKRO-KREDENCIALAI)
Projekto Nr:
01.2.2-LMT-K-718-05-0023
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Kontaktinis asmuo VDU: E. Trepulė  elena.trepule@vdu.lt
Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2021 lapkritis – 2023 spalis)
Projekto biudžetas:
299 988 EUR

Projekto metu bus įgyvendintos šios pagrindinės veiklos:

 1. Pagrįstas skaitmeninių mikro-kredencialų integravimo į studijas procesas atskleidžiantis potencialą įgalintį socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas bei indėlį tvariam atsigavimui po COVID-19 pandemijos.
 2. Parengti reikalavimai skaitmeninio mikro-kredencialo diegimo procesui.
 3. Pritaikyta atvirų studijų aplinka skaitmeninių mikro-kredencialų diegimo procesui.
 4. Išbandytas skaitmeninių mikro-kredencialų išdavimo procesas ir pristatytas jų potencialas įgalintis socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas suinteresuotiems subjektams bei indėlis tvariam atsigavimui po Covid19 pandemijos.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K718-05-0023) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Plačiau apie projektą galite sužinoti VDU tinklapyje.

Susijusios naujienos

Nemokamas seminaras „Mikrokredencialų kilmė, prasmė ir potencialas“

Aktyvi klasė (Active Class)

Projekto tikslas – sukurti produktus (metodologiją ir gerųjų patirčių bei scenarijų rinkinius), kuriais naudojantis dėstytojai skatintų studentus aktyviai dalyvauti paskaitose, seminaruose bei kitokio pobūdžio susitikimuose nuotoliniu būdu.

Projekto pavadinimas: Aktyvi klasė: Kaip paskatinti studentus būti aktyviais mokantis nuotoliniu būdu
Projekto Nr:
2020-1-PL01-KA226-HE-096358
Projekto koordinatorius: University of Silesia in Katowice (Lenkija)
Kontaktinis asmuo VDU: E. Daukšienė estela.dauksiene@vdu.lt
Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2021 kovas – 2023 vasaris)
Projekto biudžetas:
214 650EUR

Partneriai:

 1. Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 2. Sofijos universitetas St Kliment Ohridski (Bulgarija)

Projekto rezultatai:

Susijusios naujienos

VDU prisijungė prie naujo projekto „Aktyvi klasė: Kaip paskatinti studentus būti aktyviais mokantis nuotoliniu būdu“

DISCO VET

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas –remtis „Open Badge 2.0“ atvirojo standarto galimybėmis sukurti atvirojo kodo platformą (saugyklą), kurioje švietimo paslaugų teikėjai ir besimokantieji galėtų rinkti (išduoti, gauti, laikyti, peržiūrėti) savo skaitmeninius ženklelius, turėdami prasmingesnes ir išsamesnes paieškos galimybes.

Projekto pavadinimas: DISCO-VET Skaitmeniniai pažymėjimai ir atvirieji ženkleliai profesiniame ir aukštajame moksle
Projekto Nr:
2020-1-HU01-KA202-078793
Projekto koordinatorius: Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas (Vengrija)
Kontaktinis asmuo VDU: A. Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2020 lapkritis – 2022 spalis)
Projekto biudžetas:
263 265EUR

Partneriai:

Rezultatai:

 1. Ataskaita apie atvirus ženklelius ir skaitmeninius kredencialus naujoje eroje.
 2. DISCO platformos sukūrimas, skirtos kaupti atviruosius skaitmeninius ženklelius.
 3. Kurso apie atvirus skaitmeininius ženklelius sukūrimas;
 4. Išmoktų pamokų rinkinys ir DISCO platformos naudotojo vadovas.

Susijusios naujienos

DISCO-VET pirmasis projekto partnerių susitikimas

Seminare Klaipėdoje pristatytas DISCO VET projektas

Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kt. situacijų metu

Projekto tikslas – tyrimais nustačius kokybiško ugdymo nuotoliniu būdu kriterijus ir sėkmę lemiančius veiksnius parengti rekomendacijas ŠMSM, mokykloms, jų dalininkams/steigėjams dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu mokyklose pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu.

Projekto pavadinimas: Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu
Projekto numeris:
P-COV-20-17
Projekto rezultatai skelbiami: https://studyonline.lt/pagalbamokyklai/
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Kontaktinis asmuo VDU: Estela Daukšienė estela.dauksiene@vdu.lt
Projekto trukmė: 7 mėnesiai (2020 birželis – 2020 gruodis)
Projekto biudžetas:
69 379 EUR

Projekto rezultatai:

 1. Teorinio ir empirinio tyrimų ataskaita apie sėkmingą ugdymo organizavimą mokykloje nuotoliniu būdu.

2. Rekomendacijos dėl ugdymo nuotoliniu būdu organizavimo pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu. Šį projekto rezultatą sudaro trijų tipų rekomendacijos, kurios parengtos atliktų mokslinių tyrimų pagrindu,  atsižvelgiant į skirtingas atsakomybės sritis (tenkančias ŠMSM, mokyklos steigėjui ar dalininkui, mokyklos administracijai bei  mokytojams) priimant sprendimus ir siekiant pasirengti ir vykdyti ugdymą nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu

2020-12-16 organizuotas sklaidos seminaras projekto rezultatų pristatymui, kurio įrašas pasiekiamas čia  (seminaro programa).

Projektui pasibaigus parengti ir viešai pristatyti projekto rezultatus apibendrinantys pranešimai:

 • Projekto rezultatų pristatymas 2021-01-27 ŠMM Vaizdo konferencijoje mokyklų direktoriams, pavaduotojams „Sinchroninio ir asinchroninio ugdymo kokybės užtikrinimas“: https://youtu.be/5kGXZa2LoUo
 • Projekto rezultatų pristatymas 2021-02-25 Edukacijos forume „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“, renginio įrašas: https://youtu.be/yrIU-hx0Wms
 • planuojamas bent vienas mokslinis straipsnis, publikuojami 2021-2022 m.

 

TEDS

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas – padėti pedagogams įgyti įvairiapusių žinių darnaus ugdymo, kaip įtraukesnio, teisingesnio ir labiau tausojančio aplinką įgyvendinimui,  įtraukiant  veiklas ir praktikas bei technologijų naudojimą mokymui(-si).

Projekto pavadinimas: TEDS – Mokytojų rengimas tvariam švietimui. Mokyklos, mokančios tvarumo ir darnos: pasiūlymai dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
Projekto numeris: 2019-1-PT01-KA201-060830
Projekto tinklapis:
http://teds.web.ua.pt/
Projekto koordinatorius: Aveiro universitetas (Portugalija)
Kontaktinis asmuo VDU: Margarita Tereseviciene, margarita.tereseviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (rugsėjis 2019 – rugpjūtis 2022)
Projekto biudžetas: 185 432,00 eur.


Partneriai:

Rezultatai:

 1. Darnaus ugdymo(si) struktūra;
 2. Ataskaita apie mokytojų ir mokytojų rengėjų atstovavimą darniam ugdymui(si);
 3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų darniam ugdymui(si) įvairovė;
 4. Daugialypių atvejų tyrimai;
 5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos darniam  ugdymui(si)  struktūra.

DIGI-HE

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas –  sukurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonę, kuri padėtų Europos aukštojo mokslo įstaigoms plėtoti ir stiprinti jų strateginį požiūrį į skaitmeninimą.

Projekto pavadinimas: DIGI-HE – strateginė priemonė Europos aukštojo mokslo institutcijų skaitmeninimui
Projekto numeris: 612897-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD
Projekto tinklapis: https://eua.eu/101-projects/772-digi-he.html
Projekto koordinatorius: Europos universitetų asociacija (EUA)
Kontaktinis asmuo VDU: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2020 sausis – 2023 gruodis)
Projekto biudžetas: 471,204.00 EUR


Partneriai:

Projekto rezultatai:

 1. Tyrimas Europos aukštojo mokslo institucijų skaitmenizacijos lygiui nustatyti;
 2. Tyrimo ataskaita;
 3. DIGI – HE priemonė (interaktyvi platforma internete);
 4. DIGI – HE naudojimo gairės aukštojo mokslo institucijoms;
 5. Publikacija apie DIGI – HE priemonės naudojimo patirtis;
 6. Sklaidos seminarai.

Susijusios naujienos:

Pradėta kurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonė

VDU dalyvaus EUA internetinių seminarų veikloje

VDU dalyvavo regiant tarptautinio projekto ataskaitą

Pristatyta tarptautinio projekto ataskaita

VDU EUA organizuojamame seminare “Aukšto lygio skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas: strategija ir organizacinė kultūra”

VDU dirbo Rektoriaus įsakymu sudaryta skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupė

VDU sudaryta skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupė

Šiuolaikiškų studijų e-aplinkos sukūrimas ir įgyvendinimas

kuriame lietuvos ateitį

Projekto tikslas – išplėtoti plačios aprėpties universiteto modelį, atliepiant universitetų tinklo optimizavimo iššūkius Lietuvoje.

Projekto pavadinimas: Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste
Projekto Nr:
09.3.1-ESFA-V-738-02-0001
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
Kontaktinis asmuo VDU: Lina Kaminskienė, lina.kaminskiene@vdu.lt
Skaitmeninimo veiklos Nr. 2 vadovė: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2019 rugsėjis – 2021 rugpjūtis)
Projekto biudžetas :
3.800.000,00 EUR

 

Projekto veikla Nr. 2. Šiuolaikiškų studijų e-aplinkos sukūrimas ir įgyvendinimas

 1. Nuotolinių studijų aplinkos modernizavimas.
 2. Virtualios didaktinės laboratorijos parengimas su skaitmeniškai kompetentingo pedagogo darbo priemonėmis.
 3. Profesinio tobulėjimo programų „Skaitmeniškai kompetentingas dėstytojas“ ir “Skaitmeniškai kompetetingas mokytojas” parengimas.

Susijusios naujienos:

Stažuotė Aveiro universitete

Technologijų taikymas ir naudojimas švietime

EdDiCo

erasmus-plus-300x86

 

Projekto tikslas – įgalinti dėstytojus transformuoti ir tobulinti mokymo strategijas, ieškoti mokymosi galimybių ir išteklių tinkamų reikalingų kompetencijų įgijimui.

Projekto pavadinimas: EdDiCo – dėstytojų skaitmeninių kompetencijų plėtra ir pripažinimas
Projekto numeris:
2019-1-DE01-KA203-005070
Projekto tinklalapis: https://eddico.eu
Projekto koordinatorius: Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn (Vokietija)
Kontaktinis asmuo VDU: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2019 rugsėjis – 2022 rugpjūtis)
Projekto biudžetas:
439 883 EUR


Partneriai:

Projekto rezultatai:

 1. Skaitmeninių pedagogų kompetencijų metamodelis;
 2. Mokymosi brandos modelis skaitmeninio švietimo kompetencijoms;
 3. Skaitmeninio švietimo mokymosi galimybių ir švietimo išteklių katalogas;
 4. Skaitmeninio švietimo kūrimo ir kompetencijų įsivertinimo įrankiai.

Susijusios naujienos:

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

EDEN 2020 konferencija

EdDiCo: švietėjų poreikių ir lūkesčių skaitmeninių kompetencijų srityje suderinimo sprendimai

ECCOE

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas – didinti mobilumą tarp Europos aukštojo mokslo institucijų sukuriant „ECCOE sistemą“ skaitmeniniam mokymosi rezultatų pripažinimui. Pagrindinis projekto tikslas yra palengvinti atvirojo, nuotolinio ir lankstaus aukštojo mokslo pripažinimą. Projektu siekiama padidinti studentų, aukštojo mokslo institucijų ir darbdavių pasitikėjimą technologijomis grindžiamomis akreditacijos sistemomis ir skaitmeniniais pažymėjimais ir diplomais.

Projekto pavadinimas: ECCOE – Europos kreditų sistema atvirojo švietimo sistemai
Projekto numeris: 2019-1-FR01-KA203-062951
Projekto tinklalapis:
https://eccoe.eu
Projekto koordinatorius: Fondation UNIT (Prancūzija)
Kontaktinis asmuo VDU: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2019 rugsėjis – 2022 rugpjūtis)
Projekto biudžetas: 449450 EUR


Partneriai:

Veiklos ir rezultatai:

 1. Sukurti studijų dalykų, modulių, masinių atvirų internetinių kursų (MOOC) ir kompetencijų grupių pažymėjimų ir diplomų aprašo kokybės kriterijus;
 2. Sukurti ir patvirtinti kreditų pripažinimo modelio sutartį pateiktą septyniomis kalbomis (DE, EN, ES, FR, IT, LT, NL);
 3. Paskelbti internetinį katalogą, kuriame būtų pateikta virš 60 specialybinių ir tarpdisciplinių modulių, kurie atitiktų tarp-institucinio pripažinimo kriterijus;
 4. Suprojektuoti sistemą, skirtą technologijomis grįstai akreditacijai vykdyti;
 5. Sukurti pagrindus platesniam naudojimuisi „ECCOE sistemos“ tinklu, rengiant ir dalijantis patvirtintais dokumentais su aukštojo mokslo institucijomis ir socialiniais dalininkais.

Projekto partnerių valstybėse vyks nacionaliniai renginiai, kurių metu bus skleidžiami rezultatai ir įtraukiami išoriniai suinteresuotieji subjektai į ECCOE projekto veiklą, suteikiant viešąsias konsultacijas, tyrimų dokumentus, internetinius išteklius.

Numatomas poveikis:

 • Aukštojo mokslo institucijoms: efektyvumas, kokybė, skaidrumas.
 • Besimokantiesiems: skaidrumas, mobilumas, įsidarbinimo galimybės.
 • Dėstytojams: vertinimo objektyvumas, laiko taupymas.
 • Darbdaviams: pasitikėjimas suteiktomis kvalifikacijomis.

Susijusios naujienos:

Mikro-kredencialai

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

Projekto partnerių susitikimas vaizdo konferencijų būdu

EDEN konferencijoje pristatytas sukurto sertifikato modelis

Atviro stalo diskusija apie mikro-kredencialus

MicroHE

 

logosbeneficaireserasmusright_ltMicroHE_logo

MicroHE projektas analizuoja moduliarizacijos, programų segmentavimo ir mikrokreditų naudojimą Europos aukštajame moksle.

Projekto pavadinimas: MicroHE – Mikrokreditų naudojimas aukštajame moksle
Projekto Nr.: 590161-EPP-1-2017-DE-EPPKA3-PI-Forward
Projekto tinklalapis: https://microcredentials.eu/
Projekto koordinatorius: Cooperative State University Baden-Wuerttemberg, Vokietija
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė 36 mėnesiai (2017 m. gruodis  – 2020 m. sausis)

Projekto partneriai:

 1. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 2. European Distance and E-Learning Network, Jungtinė Karalystė
 3. Institut Jozef Stefan, Slovėnija
 4. Tampere University of Technology, Suomija
 5. Knowledge Innovation Centre, Malta
 6. Fondazione Politecnico di Milano, Italija
 7. Knowledge 4 All Foundation, Jungtinė Karalystė

Projekto veiklos:

 • Esamos padėties mikrokreditų naudojimo Europos aukštajame moksle analizė, apklausiant mažiausiai 70 Europos aukštojo mokslo institucijų apie mikrokreditų naudojimą, siekiant apžvelgti mikrokreditų naudojimo aukštajame moksle įvairovę ir kryptis;
 • Vykstančios aukštojo mokslo moduliarizacijos įtakos aukštojo mokslo institucijoms numatymas;
 • Europos pripažinimo instrumentų, ypač ECTS, diplomo priedėlio ir kvalifikacijų sąrangos, adekvatumo vertinimas mikrokreditų naudojimui;
 • „Kreditų priedėlio“ projektavimas, siekiant suteikti detalią informaciją apie mikrokreditus, suderinant su ECTS, diplomo priedelį ir kvalifikacijų sąrangą;
 • Meta-duomenų standarto ir internetinio kreditų transformavimo prototipo parengimas, siekiant įgyvendinti mikrokreditų pripažinimą ir perkėlimą Europoje.

Susijusios naujienos:

Mikrokredencialai

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

MicroHE ekspertų seminaras