OER-Codex projekto susitikimas VDU Vilniuje

2023 m. rugsėjo 22 d. Vytauto Didžiojo universitete Vilniuje įvyko tarptautinis projekto OER-Codex partnerių susitikimas. Partnerių susitikimo tikslas – apžvelgti projekto pažangą, daugiausia dėmesio skiriant 1 klasterio „Atvirieji švietimo ištekliai mokymuisi bendradarbiaujant“ turinio kūrimo ir pilotavimo eigai. Projekto komanda išsamiai aptarė kursų pilotavimo procesą ir suplanavo terminus, siekiant užtikrinti savalaikį rezultatų pateikimą.

Projekto partneriai:

  1. Technische Universitat Dresden, Vokietija
  2. Evro-sredozemska univerza, Slovėnija
  3. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
  4. IMC Fachhochschule Krems, Austrija

Susitikimas suteikė puikią galimybę skatinti projekto partnerių bendradarbiavimą ir keitimąsi idėjomis bei stiprinti partnerystę, orientuotą į projekto kokybę.

Projekto tikslas yra sukurti AŠI dalykų modulius aukštųjų mokyklų dėstytojams, paremtus skaitmeniniais nuotolinio bendradarbiavimo metodais mišriame mokymosi kontekste, siekiant padidinti aukštojo mokslo institucijų pajėgumus ir pasirengimą veiksmingai įgyvendinti pokyčius skaitmeninio švietimo srityje.

Daugiau informacijos apie OER-Codex projektą rasite projekto interneto svetainėje arba kreipkitės į projekto tyrėją Giedrę Tamoliūnę (giedre.tamoliune@vdu.lt).