Diskusija ir Digiprof projekto pristatymas, apie darnų vystymą TGM

Nacionalinės nuotolinio mokymosi savaitės renginiuose  lapkričio 4 dieną buvo pristatytas  DigiProf projektas (angl. Transparent Assessment for Online Learning by Digitally Competent Professors) .

Šių metų savaitės renginių tema  Inovacijos ir darnaus vystymosi siekis technologijomis grindžiamame mokymesi labai siejasi su Digiprof  projekto tikslu, padėti aukštojo mokslo institucijų dėstytojams kurti ir įgyvendinti skaidrų nuotolinio mokymosi vertinimą ir mokymosi rezultatų pripažinimą, pasiūlant metodiką, gaires, praktines priemones ir mokymo medžiagą skaitmeninėms kompetencijoms ugdyti.