Skaitmeniškai kompetentingi dėstytojai – pasiruošę tarptautiniam tarpinstituciniam nuotoliniam bendradarbiavimui

Gegužės 9-12 dienomis, Katalonijos atvirajame universitete, Barselonoje, vyko tarptautiniai projekto DigiProf mokymai projekte dalyvaujančių institucijų dėstytojams apie tarpinstitucinį tarptautinį dėstytojų ir studentų bendradarbiavimą nuotoliniuose ar mišriuose studijų dalykuose. Mokymų metu, dėstytojai iš Vytauto Didžiojo universiteto, Silezijos universiteto Katovicuose, Aveiro universiteto, Atvirojo Katalonijos universiteto ir DHBW universiteto Heilbrone, gilino žinias apie tai kaip planuoti ir kurti virtualaus mobilumo studijų dalykus, integruojant dėstytojų ir studentų bendradarbiavimo elementus. VDU Švietimo akademijos Inovatyvių studijų instituto tyrėjai dalinosi patirtimi ir gerosios praktikos pavydžiais kaip susikurti dalyką nuotolinėje mokymosi aplinkoje, tinkamą tarpinstituciniam bendradarbiavimui. Taip pat, dalyviai susipažino, kokie yra studentų registracijos, priėmimo bei mokymosi rezultatų pripažinimo procesai ir kokios yra galimybės bei reikalavimai mikrokredencialo išdavimui.  

Mokymų dalyviai ne tik praplėtė savo žinias, bet ir pradėjo bendradarbiavimą tarp universitetų formalių studijų dalykų, kuriant studentams bendradarbiavimo veiklas ir tokiu būdu integruojant inovacijas aukštajame moksle. Dirbant tarptautinėse  grupėse, dėstytojai ieškojo sprendimų, kaip atnaujinti mokymosi turinį, kuriame būtų numatyta mokymosi duomenimis pagrįsta besimokančiųjų stebėsena ir įtrauktis, taikomos skirtingos vertinimo strategijos, bei suformuluoti aiškūs mokymosi rezultatai, kurių pagrindu būtų galima išduoti mikrokredencialus. 

Mokymų turinys parengtas remiantis mokomąja medžiaga, sukurta DigiProf projekto įgyvendinimo metu apie: 

Mokymai organizuoti įgyvendinant projektą Skaitmeniškai kompetentingų dėstytojų skaidrus nuotolinio mokymosi vertinimas (orig. Transparent Assessment for Online Learning by Digitally Competent Professors) – DIGI-PROF