Projekto TRANSFORM partnerių susitikimas Atėnuose

Gegužės 16-17 dienomis Atėnuose (Graikija) vyko pirmasis akis į akį (angl. face to face) projekto TRANSFORM – Skaitmeninė suaugusiųjų švietimo transformacija nuotoliniam įtraukiam mokymui partnerių susitikimas.

Projekto partneriai džiaugėsi galėdami susitikti ir gyvai aptarti pasiektus ir dar siekiamus rezultatus
Dviejų dienų sutitikimo metu buvo aptartos veiklos ir rezultatai, kurie jau yra pasiekti, ir kurie dar yra siekiami bei aktyviai dirbama, kad numatyti rezultatai turėtų kuo didesnę pridedamąją vertę ir pasitenkinimą projekto vykdytojams.

Atvyviai buvo diskutuota, kaip kuriama mokymosi laboratorija „Skaitmeninė transformacija“, kuri sieks padėti suaugusiųjų švietėjams ir suaugusiųjų švietimo organizacijoms keisti veiklas iš tradicinio mokymo į nuotolinį, kad būtų užtikrintas aukštos kokybės įtraukus nuotolinis mokymas, atitinkantis besimokančiųjų poreikius.
Buvo pristatytos metodinės rekomendacijos ir klausimynas, kurie padėtų užtikrinti aukštos kokybės mokomuosius dalykus, skirtus nuotoliniam mokymui/mokymuisi.

Aptartos galimybės padedančios ugdyti suaugusiųjų švietėjų skaitmeninę kompetenciją.

Taip pat, projekto partneriai su džiaugsmu diskutavo apie antrąjį susitikimą akis į akį (angl. face to face).