Nuotolinių studijų tvarka

Dokumentai, reglamentuojantys nuotolines studijas Vytauto Didžiojo universitete

 1. Nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašas
 2. Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimo metodika
 3. Įsakymas „Dėl studijų dalykų perkėlimo į VDU nuotolinių studijų aplinką“
 4. Virtualaus mobilumo organizavimo tvarka
 5. Neformaliojo švietimo paslaugų, teikiamų nuotoliniu būdu, organizavimo tvarkos aprašas
 6. Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimui ir atestavimui reikalingi dokumentai:
  1. studijų padalinio teikimas (šablonas)
  2. studijų dalyko, pritaikyto nuotolinėms studijoms, dalyko aprašas (pateikiamas kartu su studijų padalinio teikimu)
  3. studijų dalyko vertinimo klausimyno šablonas nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. (Sužymėjus pasirinkimus, balus skaičiuoja automatiškai)

Artimiausias studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, atestavimo ir kokybės vertinimo posėdis planuojamas 2019 m. rugpjūčio 22 dieną 11 val. Inovatyvių studijų institute V. Putvinskio g. 23 – 101 kab. Kaune.

Lauksime studijų padalinių teikimų su dalyko aprašu atestacijai iki 2019 m. rugpjūčio 8 d. Aprašus pristatyti į 506 kab. V. Putvinskio g. 23, Kaunas. Dėstytojams, kurių dalykai bus atestuojami rugpjūčio 22d., dalyvavimas būtinas, kad dalykas būtų svarstomas posėdyje.

Dėstytojai, norintys, kad jų studijų dalykas būtų peržiūrėtas dar prieš jį teikiant atestacijai, gali užpildyti šią užklausos formą. Savaitės bėgyje bus atsiųstas grįžtamasis ryšys su pasiūlymais kaip patobulinti turinio pateikimą VDU Nuotolinių studijų aplinkoje bei informacija, ar/kodėl dalykas gali/negali būti teikiamas ekspertų vertinimui.

Kiti dokumentai