Nuotolinių studijų tvarka

Dokumentai, reglamentuojantys nuotolines studijas Vytauto Didžiojo universitete

 1. Nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašas
 2. Nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų kokybės užtikrinimo metodika
 3. Įsakymas „Dėl studijų dalykų perkėlimo į VDU nuotolinių studijų aplinką“
 4. Virtualaus mobilumo organizavimo tvarka
 5. Neformaliojo švietimo paslaugų, teikiamų nuotoliniu būdu, organizavimo tvarkos aprašas
 6. Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimui ir atestavimui reikalingi dokumentai:
  1. studijų padalinio teikimas (šablonas)
  2. studijų dalyko vertinimo klausimyno šablonas nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. (Sužymėjus pasirinkimus, balus skaičiuoja automatiškai)
 7. Tarpinių ir galutinių atsiskaitymų organizavimo VDU nuotolinių studijų aplinkoje metodinės rekomendacijos (3 priedas)

Artimiausias studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, atestavimo ir kokybės vertinimo posėdis planuojamas 2020 m. balandžio 23 dieną 9 val. Inovatyvių studijų institute V. Putvinskio g. 23 – 503 kab. Kaune. Studijų padalinių teikimų su dalyko aprašu lauksime iki 2020 m. balandžio 02 d. Dėstytojų, kurių dalykai bus atestuojami,  dalyvavimas būtinas.

Dėstytojai, norintys, kad jų studijų dalykas būtų peržiūrėtas dar prieš jį teikiant atestacijai, gali užpildyti šią užklausos formą. Savaitės bėgyje bus atsiųstas grįžtamasis ryšys su pasiūlymais kaip patobulinti turinio pateikimą VDU Nuotolinių studijų aplinkoje bei informacija, ar/kodėl dalykas gali/negali būti teikiamas ekspertų vertinimui.

Kiti dokumentai