Nuotolinių studijų tvarka

Dokumentai, reglamentuojantys nuotolines studijas Vytauto Didžiojo universitete

  1. Nuotolinių studijų organizavimo tvarka
  2. Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimo metodika
  3. Įsakymas „Dėl studijų dalykų perkėlimo į VDU nuotolinių studijų aplinką“
  4. Virtualaus mobilumo organizavimo tvarka
  5. Neformaliojo švietimo paslaugų, teikiamų nuotoliniu būdu, organizavimo tvarkos aprašas
  6. Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimui ir atestavimui reikalingi dokumentai:

Artimiausias studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, atestavimo ir kokybės vertinimo posėdis planuojamas 2018 m. kovo 2 dieną 10 val. Inovatyvių studijų institute V. Putvinskio g. 23 – 503 kab. Kaune.

Lauksime studijų padalinių teikimų su dalyko aprašu sekančiai atestacijai iki 2018 m. vasario 14 d. Aprašus pristatyti į 504 kab. V. Putvinskio g. 23, Kaunas

Kiti dokumentai