Nuotolinių studijų tvarka

Dokumentai, reglamentuojantys nuotolines studijas Vytauto Didžiojo universitete

  1. Nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašas
  2. Nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų kokybės užtikrinimo metodika
  3. Įsakymas „Dėl studijų dalykų perkėlimo į VDU nuotolinių studijų aplinką“
  4. Virtualaus mobilumo organizavimo tvarka
  5. Neformaliojo švietimo paslaugų, teikiamų nuotoliniu būdu, organizavimo tvarkos aprašas
  6. Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimui ir atestavimui reikalingi dokumentai:
   1. studijų padalinio teikimas (šablonas)
   2. studijų dalyko vertinimo klausimyno šablonas nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. (Sužymėjus pasirinkimus, balus skaičiuoja automatiškai)
  7. Dėl baigiamųjų darbų gynimo nuotoliniu būdu
   1. Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendroji tvarka
   2. Metodinės rekomendacijos baigiamųjų darbų gynimo organizavimui nuotoliniu būdu naudojant:
    1. MS Teams programą
    2. Adobe Connect programą
  8. Tarpinių ir galutinių atsiskaitymų organizavimo VDU nuotolinių studijų aplinkoje metodinės rekomendacijos (3 priedas)

Artimiausi studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms vertinimo ir atestavimo posėdžiai planuojami: 

 • lapkričio 23 d. posėdžiui teikimų laukiame iki lapkričio 5 d.;
 • (kitų posėdžių datos bus skelbiamos vėliau)

Studijų padalinių teikimų lauksime el. paštu nuotolines@vdu.lt

Posėdžiai vyksta nuotoliniu būdu (MS Teams nuorodos atsiunčiamos dalyviams prieš posėdį). Vieno dalyko pristatymui ir aptarimui skiriama iki 15 min. (dalyką pristato dėstytojas, 2  dalyką vertinę ekspertai pateikia siūlymus ir rekomendacijas dalyko tobulinimui). Dėstytojų, kurių dalykai svarstomi, dalyvavimas būtinas.

Dėstytojai, norintys, kad jų studijų dalykas būtų peržiūrėtas dar prieš jį teikiant atestacijai, gali užpildyti šią užklausos formą. Savaitės bėgyje bus atsiųstas grįžtamasis ryšys su pasiūlymais kaip patobulinti turinio pateikimą VDU Nuotolinių studijų aplinkoje bei informacija, ar/kodėl dalykas gali/negali būti teikiamas ekspertų vertinimui.

Kiti dokumentai