Nuotolinių studijų tvarka

22Dokumentai, reglamentuojantys nuotolines studijas Vytauto Didžiojo universitete

  1. Nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašas
  2. Nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų kokybės užtikrinimo metodika
  3. Įsakymas „Dėl studijų dalykų perkėlimo į VDU nuotolinių studijų aplinką“
  4. Virtualaus mobilumo organizavimo tvarka
  5. Neformaliojo švietimo paslaugų, teikiamų nuotoliniu būdu, organizavimo tvarkos aprašas
  6. Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimui ir atestavimui reikalingi dokumentai:
   1. studijų padalinio teikimas (šablonas)
   2. studijų dalyko vertinimo klausimyno šablonas nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. (Sužymėjus pasirinkimus, balus skaičiuoja automatiškai)
  7. Dėl baigiamųjų darbų
   1. Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendroji tvarka
   2. Reikalavimai baigiamųjų darbų gynimo organizavimui nuotoliniu būdu
  8. Tarpinių ir galutinių atsiskaitymų organizavimo VDU nuotolinių studijų aplinkoje metodinės rekomendacijos (3 priedas)

Artimiausi studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, atestavimo ir kokybės vertinimo posėdžiai planuojami 2020 m. rugsėjo 22 d., rugsėjo 23 d. ir spalio 29 dieną nuo 9 val. vaizdo konferencijų būdu adresu https://ac.vdu.lt/atestacija Posėdžių pradžia numatoma nuo 9 val. Vieno dalyko pristatymui ir aptarimui  skiriama 15 min. (dalyką pristato dėstytojas, 2  dalyką vertinę ekspertai pateikia pastabas ir pasiūlymus). Dėstytojų, kurių dalykai bus atestuojami,  dalyvavimas būtinas.

Dėstytojai, norintys, kad jų studijų dalykas būtų peržiūrėtas dar prieš jį teikiant atestacijai, gali užpildyti šią užklausos formą. Savaitės bėgyje bus atsiųstas grįžtamasis ryšys su pasiūlymais kaip patobulinti turinio pateikimą VDU Nuotolinių studijų aplinkoje bei informacija, ar/kodėl dalykas gali/negali būti teikiamas ekspertų vertinimui.

Kiti dokumentai