Nuotolinis (3 lygis)

Reikalavimai trečiam (pilnam nuotoliniam), apimančiam 91-100% studijų dalyko, perkėlimui į VDU nuotolinių studijų aplinką lygiui

 1. Studijų dalyko turinys turi būti visiškai parengiamas nuotolinėms studijoms, t.y. atestacijos metu ekspertų vertinimo išvadose turi būti teigiama, kad 91-100% studijų dalyko turinio yra pritaikyta studijoms organizuojant nuotoliniu būdu.
 2. Dėstytojams, kontaktinio darbo valandos restruktūrizuojamos vadovaujantis semestrui nustatyta dėstytojų pedagoginio krūvio skaičiuokle.
 3. VDU nuotolinių studijų aplinkoje privalo būti pateikta 91-100% studijų medžiagos:
  • studijų dalyko aprašas;
  • visų studijų dalyko temų pavadinimai;
  • studijų medžiaga ir literatūra visoms temoms;
  • studijų planas arba vadovas;
  • vaizdo paskaitų įrašai arba nuorodos į sinchronines vaizdo paskaitas;
  • nuorodos į papildomus skaitinius;
  • atviri švietimo ištekliai;
  • kitos naudingos nuorodos į išorinius šaltinius.
 4. VDU nuotolinių studijų aplinkoje privalo būti pateikta 91-100% mokymosi veiklų ir užduočių ir atitinkamai suplanuotas kontaktinis laikas:
  • savikontrolės testai, parengti VDU Moodle įrankiais, klausimynai ir kt. priemonės;
  • užduotys, pateiktos su atlikimo reikalavimai ir vertinimo kriterijais;
  • suplanuotas ir pateiktas asinchroninių ir sinchroninių diskusijų, konsultacijų ir komandinio /
   grupinio darbo planas bei įrankiai;
  • tarpiniams atsiskaitymams (kaupiamojo balo skaičiavimams) naudojami VDU Moodle vertinimo įrankiai;
  • apklausos, studijų dalyko vertinimo anketa.
 5. Studijų dalyko medžiaga turi atitikti VDU etikos kodekso principus ir normas, VDU studijų reguliamino reikalavimus, Nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus. Atestacijai dėstytojai rengiasi vadovaudamiesi Nuotolinių studijų kokybės užtikrinimo metodika.