Sąvokos ir apibrėžimai

Nuotolinis mokymasis

Nuotolinį mokymąsi charakterizuoja šie bruožai (Tait, 2000; Thorpe, 2002; Simson, 2013; Cole, Shelley, and Swartz, 2014; Volungevičienė, Teresevičienė, Ehlers, 2020): mokymasis skaitmeninėje aplinkoje (internete), užtikrinant pilną prieigą prie mokymosi turinio, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp besimokančiųjų ir dėstytojo, kai mokymas ir mokymasis vyksta aplinkoje integruojant turinį ir mokymosi veiklas bei vertinimą. Tokio mokymosi metu dėstytojas teikia pagalbą, konsultuoja, o studentai atlieka mokymosi veiklas skaitmeninėje aplinkoje; studentai kuria naujas žinias ir mokymosi patirtis, tobulėja kaip asmenybės ir siekia studijų rezultatų naudodamiesi ir tyrinėdami mokymosi išteklius ir tarpusavio patirtį, mokydamiesi individualiai ir grupėse, dalindamiesi mokymosi rezultatais tarpusavyje, su dėstytojais ir su visa akademine bendruomene.

Nuotolinės studijos gali vykti pilnai nuotoliniu būdu arba mišriuoju nuotoliniu būdu.

Įgyvendinant nuotolines studijas visas kontaktinis laikas (paskaitos, seminarai, bendravimas ir bendradarbiavimas) vyksta skaitmeninėje erdvėje realiuoju arba asinchroniniu būdu. Studijų rezultatų vertinimas vykdomas arba nuotoliniu būdu, arba akivaizdžiai, auditorijoje.

Įgyvendinant mišriąsias nuotolines studijas kontaktinis laikas (paskaitos, seminarai, bendravimas ir bendradarbiavimas) vykdomas derinant fizinę ir skaitmeninę erdves, kai visiems tos pačios grupės ar srauto studentams mokymasis organizuojamas toje pačioje aplinkoje, arba fizinėje, arba skaitmeninėje, tokiomis pačiomis sąlygomis ir intensyvumu.

Kai tos pačios grupės ar srauto studentai mokosi, bendrauja ir bendradarbiauja skirtingose erdvėse tuo pačiu metu (vieni – fizinėje, kiti – skaitmeninėje), toks būdas vadinamas hibridiniu mokymu ir mokymusi.

Kai tos pačios grupės ar srauto studentai yra fizinėje erdvėje (klasėje), jie mokosi, bendrauja ir bendradarbiauja fizinėje erdvėje naudodami technologijas (taip pat skaitmeninės mokymosi aplinkos priemones), toks būdas vadinamas technologijomis praturtintu mokymusi.