Skaitmeniniai ženkliukai

Skaitmeninis ženkliukas (Digital badge) – tai mokymosi rezultatų (pabaigtos mokymosi programos, įgytų įgūdžių, gebėjimų, kompetencijų ir pan.) pripažinimas ir/ar asmenybės pomėgių atvaizdavimas skaitmeninėje erdvėje. Skaitmeniniai ženkleliukas išduodami ir atvaizduojami virtualiose mokymosi aplinkose, o jais dalintis galima internete (įvairiuose portaluose, socialiniuose tinkluose, skaitmeniniuose CV).

Panaudojamumas

Jūsų gauti skaitmeniniai ženkliukai VDU Moodle aplinkoje gali būti iškeliami ar bendrinami internetiniuose tinkluose ir skaitmeninių ženkliukų talpyklose, tokiose kaip:

Mozilla Open badges Open Badge Passport Badgecraft

Skatinamieji skaitmeniniai ženkliukai studentams

Skatinamasis skaitmeninis ženkliukas studentams yra skirtas pabrėžti asmens gebėjimus, kompetencijas ar interesus. Skaitmeninis ženkliukas besimokantiesiems yra išduodamas atitikus dėstytojo nurodytus reikalavimus. Ženkliuko meta duomenyse yra pateikiami įrodymai, apie kompetencijos ar pasiekimo įgyjimą.  Skaitmeninių ženkliukų naudojimas gali padėti paskatinti besimokančiųjų aktyvumą, smalsumą atliekant veiklas ar užduotis, juos motyvuoti mokytis.

Vytauto Didžiojo universiteto skaitmeninių ženkliukų studentams pavyzdžiai

Skaitmeniniai ženkliukai dėstytojams

Skaitmeniniai ženkliukai dėstytojams – skirti pripažinti dėstytojų įgytas kompetencijas dirbant nuotolinių studijų aplinkoje.  Vytauto Didžiojo universitete dėstytojams skaitmeniniai ženkliukai skiriami už studijų dalykų pritaikomumą nuotolinėms studijoms ir dalyvavimą vertinant šiuos dalykus.

Vytauto Didžiojo universiteto skaitmeninių ženkliukų dėstytojams pavyzdžiai


Daugiau informacijos kaip kurti ir išduoti skatinamuosius skaitmeninius ženkliukus VDU Moodle aplinkoje ➠ Skaitmeniniai ženkliukai