Nuotolinių studijų aplinkos statistika

Bendras studijų dalykų skaičiaus augimas VDU nuotolinių studijų aplinkoje

http://moodle.vdu.lt

Studijų dalykų, perkeltų į VDU nuotolinių studijų aplinką (NSA) skaičiaus procentinė išraiška, skaičiuojant nuo bendro studijų dalykų skaičiaus fakultete.

Atestuotų studijų dalykų mišrioms ir nuotolinėms studijoms lyginamoji statistika tarp VDU fakuletetų ir padalinių.