Mišrus nuotolinis (2 lygis)

Reikalavimai antram (mišriam nuotoliniam), apimančiam 50-90 proc. studijų dalyko, perkelimui į nuotolinių studijų aplinką lygiui

 1. 50-90 proc. studijų dalyko turinio parengiama nuotolinėms studijoms. Dėstytojo ir studijų padalinio teikimu, studijų dalykai atestuojami mišrioms nuotolinėms studijoms (kai daugiau nei 50 proc. kontaktinio laiko realizuojama nuotoliniu būdu).
 2. Dėstytojams, atestavusiems studijų dalyką nuotolinėms studijoms, kontaktinio darbo valandos restruktūrizuojamos vadovaujantis semestrui nustatyta dėstytojų pedagoginio krūvio skaičiuokle.
 3. VDU nuotolinių studijų aplinkoje privalo būti pateikta 50-90 proc. studijų medžiagos:
  • studijų dalyko aprašas;
  • visų studijų dalyko temų pavadinimai;
  • studijų medžiaga ir literatūra visoms temoms;
  • studijų planas arba vadovas;
  • vaizdo paskaitų įrašai arba nuorodos į sinchronines vaizdo paskaitas;
  • nuorodos į papildomus skaitinius;
  • atviri švietimo ištekliai;
  • kitos naudingos nuorodos į išorinius šaltinius.
 4. VDU nuotolinių studijų aplinkoje privalo būti pateikta 50-90 proc. mokymosi veiklų ir užduočių bei atitinkamai suplanuotas kontaktinis laikas:
  • savikontrolės testai, parengti VDU Moodle įrankiais, klausimynai ir kt. priemonės;
  • užduotys, kurių aprašyme pateikti reikalavimai užduoties atlikimui ir užduoties vertinimo kriterijai;
  • suplanuotas ir pateiktas asinchroninių ir sinchroninių diskusijų, konsultacijų ir komandinio /
   grupinio darbo planas bei įrankiai;
  • tarpiniams atsiskaitymams (kaupiamojo balo skaičiavimams) naudojami VDU Moodle vertinimo įrankiai;
  • apklausos, studijų dalyko vertinimo anketa.
 5. Studijų dalyko medžiaga turi atitikti VDU etikos kodekso principus ir normas, VDU studijų reguliamino reikalavimus, Nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus. Atestacijai dėstytojai rengiasi vadovaudamiesi Nuotolinių studijų kokybės užtikrinimo metodika.