DIGI-HE

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas –  sukurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonę, kuri padėtų Europos aukštojo mokslo įstaigoms plėtoti ir stiprinti jų strateginį požiūrį į skaitmeninimą.

Projekto pavadinimas: DIGI-HE – strateginė priemonė Europos aukštojo mokslo institucijų skaitmeninimui
Projekto numeris: 612897-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD
Projekto tinklapis: https://eua.eu/101-projects/772-digi-he.html
Projekto koordinatorius: Europos universitetų asociacija (EUA)
Kontaktinis asmuo VDU: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2020 sausis – 2023 balandis)
Projekto biudžetas: 471,204.00 EUR


Partneriai:

Projekto rezultatai:

  1. Tyrimas Europos aukštojo mokslo institucijų skaitmenizacijos lygiui nustatyti;
  2. Tyrimo ataskaita;
  3. DIGI – HE priemonė (interaktyvi platforma internete);
  4. DIGI – HE naudojimo gairės aukštojo mokslo institucijoms;
  5. Publikacija apie DIGI – HE priemonės naudojimo patirtis;
  6. Sklaidos seminarai.

Susijusios naujienos:

Pradėta kurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonė

VDU dalyvaus EUA internetinių seminarų veikloje

VDU dalyvavo regiant tarptautinio projekto ataskaitą

Pristatyta tarptautinio projekto ataskaita

VDU EUA organizuojamame seminare “Aukšto lygio skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas: strategija ir organizacinė kultūra”

Skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupės veikla

VDU sudaryta skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupė

Seminaras  „Sėkmingos skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas: institucijų savęs vertinimas”

VDU profesorės dalyvavo EUA ir EDEN organizuotame seminare

VDU dalyvavo Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo (EDEN) tyrimų seminare 2022, Dubrovnike

Dalyvauta renginyje „Darnus ir perspektyvus požiūris į skaitmeniniu būdu grindžiamą mokymą(si)“

Europos universitetų asociacijos seminaras ir diskusija

Paskaita „Nuotolinių studijų perspektyva skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo akimis”

COIMBRA universitetų grupės tarptautinis seminaras

Tarptautinė konferencija Latvijos verslo administravimo koledže

Universitetai:Ateityje 2023 festivalis

Konferencija Kokybė nuotolinėse studijose

Plenarinis pranešimas Osijek universiteto tarptautinėje konferencijoje