DIGI-PROF

 

 

 

 

 

Projekto tikslas – padėti aukštojo mokslo institucijų dėstytojams kurti ir įgyvendinti skaidrų nuotolinio mokymosi vertinimą ir mokymosi rezultatų pripažinimą, pasiūlant metodiką, gaires, praktines priemones ir mokymo medžiagą skaitmeninėms kompetencijoms ugdyti.

Projekto pavadinimas: “DIGI-PROF – Skaitmeniškai kompetentingi dėstytojai, kuriantys skaidrų pasiekimų vertinimą nuotolinėms studijoms”
Projekto Nr:
2021-1-LT01-KA220-HED-000031154
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Kontaktinis asmuo VDU: A. Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėn (2022 m. sausis – 2024 m. gruodis)
Projekto biudžetas:
295 944 Eur

Projekto partneriai:

 1. Vytauto Didžiojo universitetas, (Lietuva)
 2. Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN), (Estija)
 3. Katalonijos atvirasis universitetas, (Ispanija)
 4. Aveiro universitetas, (Portugalija)
 5. Slaski universitetas, (Lenkija)
 6. Badeno-Viurtembergo valstybinis universitetas, Heilbronn, (Vokietija)

Projekto rezultatai:

 1. Sukurtos vertinimo strategijos nuotoliniam mokymuisi aukštojo mokslo institucijoms. Mokymo medžiaga aukštojo mokslo institucijų dėstytojams.
 2. Analizuojant sistemos duomenis stebėti bei įtraukti besimokančiuosius teikti paramą.
 3. Užtikrinti skaitmeninį ir mikrokreditavimą, kuris būtų skaidraus vertinimo dalis, siekiant pripažinti mokymosi rezultatus. Mokymo medžiaga aukštojo mokslo institucijos dėstytojams.
 4. Gidas aukštojo mokslo institucijoms: kaip įgyvendinti skaidrų mokymosi pasiekimų vertinimą organizuojant mokymąsi nuotoliniu arba mišriuoju būdu siekinat mikrokredencializacijos.
 5. 10 dalykų, skirtų virtualiam ir mišriam nuotoliniam institucijų bendradarbiavimui.

DIGI PROF projekto pristatymas

Kaune vyko DigiProf projekto partnerių susitikimas

Tarptautinių projektų sinergija sprendžiant nuotolinio mokymo(si) iššūkius

Diskusija ir Digiprof projekto pristatymas, apie darnų vystymą TGM

Paskaita „Nuotolinių studijų perspektyva skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo akimis“

COIMBRA universitetų grupės tarptautinis seminaras

Tarptautinė konferencija Latvijos verslo administravimo koledže

Vokietijos Universitetų ateities 2023 festivalis

Skaitmeniškai kompetentingi dėstytojai – pasiruošę tarptautiniam tarpinstituciniam nuotoliniam bendradarbiavimui

Konferencija Kokybė nuotolinėse studijose

Plenarinis pranešimas Osijek universiteto tarptautinėje konferencijoje

DIGI-PROF projekto partnerių susitikimas

DIGI-PROF projekto sklaidos renginys aukštųjų mokyklų dėstytojams

 

DIGI-PROF projekto partnerių susitikimas Slaski universitete Lenkijoje