ECCOE

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas – didinti mobilumą tarp Europos aukštojo mokslo institucijų sukuriant „ECCOE sistemą“ skaitmeniniam mokymosi rezultatų pripažinimui. Pagrindinis projekto tikslas yra palengvinti atvirojo, nuotolinio ir lankstaus aukštojo mokslo pripažinimą. Projektu siekiama padidinti studentų, aukštojo mokslo institucijų ir darbdavių pasitikėjimą technologijomis grindžiamomis akreditacijos sistemomis ir skaitmeniniais pažymėjimais ir diplomais.

Projekto pavadinimas: ECCOE – Europos kreditų sistema atvirojo švietimo sistemai
Projekto numeris: 2019-1-FR01-KA203-062951
Projekto tinklalapis:
https://eccoe.eu
Projekto koordinatorius: Fondation UNIT (Prancūzija)
Kontaktinis asmuo VDU: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2019 rugsėjis – 2022 rugpjūtis)
Projekto biudžetas: 449450 EUR


Partneriai:

Veiklos ir rezultatai:

  1. Sukurti studijų dalykų, modulių, masinių atvirų internetinių kursų (MOOC) ir kompetencijų grupių pažymėjimų ir diplomų aprašo kokybės kriterijus;
  2. Sukurti ir patvirtinti kreditų pripažinimo modelio sutartį pateiktą septyniomis kalbomis (DE, EN, ES, FR, IT, LT, NL);
  3. Paskelbti internetinį katalogą, kuriame būtų pateikta virš 60 specialybinių ir tarpdisciplinių modulių, kurie atitiktų tarp-institucinio pripažinimo kriterijus;
  4. Suprojektuoti sistemą, skirtą technologijomis grįstai akreditacijai vykdyti;
  5. Sukurti pagrindus platesniam naudojimuisi „ECCOE sistemos“ tinklu, rengiant ir dalijantis patvirtintais dokumentais su aukštojo mokslo institucijomis ir socialiniais dalininkais.

Projekto partnerių valstybėse vyks nacionaliniai renginiai, kurių metu bus skleidžiami rezultatai ir įtraukiami išoriniai suinteresuotieji subjektai į ECCOE projekto veiklą, suteikiant viešąsias konsultacijas, tyrimų dokumentus, internetinius išteklius.

Numatomas poveikis:

  • Aukštojo mokslo institucijoms: efektyvumas, kokybė, skaidrumas.
  • Besimokantiesiems: skaidrumas, mobilumas, įsidarbinimo galimybės.
  • Dėstytojams: vertinimo objektyvumas, laiko taupymas.
  • Darbdaviams: pasitikėjimas suteiktomis kvalifikacijomis.

Susijusios naujienos:

Mikrokredencialai

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

Projekto partnerių susitikimas vaizdo konferencijų būdu

EDEN konferencijoje pristatytas sukurto sertifikato modelis

Atviro stalo diskusija apie mikro-kredencialus

Projekto rezultatai – inovacijos švietimo sistemai

Susitikimas Berlyne

Praktinė diskusija-mikrokredencialo kūrimas

Tarptautinių projektų sinergija sprendžiant nuotolinio mokymo(si) iššūkius