ECCOE

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas – didinti mobilumą tarp Europos aukštojo mokslo institucijų sukuriant „ECCOE sistemą“ akreditacijų pripažinimui. Pagrindinis tikslas yra palengvinti atvirojo, nuotolinio ir lankstaus aukštojo mokslo pripažinimą. Projekto tikslas siekiant šio bendro tikslo yra padidinti studentų, aukštojo mokslo institucijų ir darbdavių pasitikėjimą technologijomis grįstomis akreditacijomis.

Projekto pavadinimas: ECCOE – European Credit Clearinghouse for Opening up Education
Projekto koordinatorius: Fondation UNIT (Prancūzija)
Kontaktinis asmuo VDU: A. Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2019 rugsėjis – 2022 rugpjūtis)


Partneriai:

Veiklos ir rezultatai:

  1. Sukurti studijų dalykų, modulių, masinių atvirų internetinių kursų (MOOC) ir grupių aprašo kokybės kriterijus;
  2. Sukurti ir patvirtinti kreditų pripažinimo modelio sutartį pateiktą septyniomis kalbomis (DE, EN, ES, FR, IT, LT, NL);
  3. Paskelbti internetinį katalogą, kuriame būtų pateikta virš 60 disciplininių ir tarpdisciplinių modulių, kurie atitiktų tarp-institucinio pripažinimo kriterijus;
  4. Suprojektuoti sistemą, skirtą technologijomis grįstai akreditacijai vykdyti;
  5. Sukurti pagrindus platesniam naudojimuisi „ECCOE sistemos“ tinklu, rengiant ir sukuriant patvirtintus dokumentus, kurių reikia instituciniams suinteresuotiesiems subjektams.

Projekto partnerių valstybėse vyks nacionaliniai renginiai, kurių metu bus skleidžiami rezultatai ir įtraukiami išoriniai suinteresuotieji subjektai į ECCOE projekto veiklą, suteikiant viešąsias konsultacijas, tyrimų dokumentus, internetinius išteklius.

Numatomas poveikis:

  • Aukštojo mokslo institucijoms: efektyvumas, kokybė, skaidrumas
  • Besimokantiesiems: skaidrumas, mobilumas, įsidarbinimo galimybės
  • Dėstytojams: vertinimo objektyvumas, laiko taupymas
  • Drabdaviams: pasitikėjimas suteiktomis kvalifikacijomis
  • Strategijos formuotojams: sisteminė sąlygų, skirtų technologijomis grįstų akreditacijų taikymui, vizija.