MISS4Health

 

 

 

 

 

Projekto tikslas – tobulinti sveikatos priežiūros specialistų ir studentų įgūdžius, ir kompetencijas, naudojant atvirus internetinius kursus „angl. Massive Open Online Course“ (MOOC), pagrįstus ES lygmens mikrokredencialais, kurie patvirtina šias kompetencijas. MISS4Health apima keturis darbo etapus, kurie apima mokymo programų kūrimą, turinio kūrimą, mikrokredencialų išdavimą ir interaktyvių išteklių diegimą.

Projekto pavadinimas: Micro-credentials in Soft Skills for Healthcare Professionals and Students
Projekto Nr:   2023-1-CZ01-KA220-HED-000159335
Projekto koordinatoriai: University of Hradec Králové (Czech Republic )
Kontaktinis asmuo VDU: Doc. dr. Airina Volungevičienė, airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 30 moths (November 2023 – April 2026)
Projekto biudžetas: 400.000 EUR.
Projekto tinklalapis: https://miss4health.eu/

Projekto partneriai:

  1. CCMIJU – Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (Spain)
  2. CUNI – Charles University (Czech Republic)
  3. VMU – Vytautas Magnus University (Lithuania)
  4. TU – Turiba University (Latvia)
  5. UNIRI – University of Rijeka (Croatia)
  6. VIRAL Studios (Spain)

Projekto rezultatai:

  1. Sukurtas mikrokredencialais pagrįstas aukštos kokybės atviras internetinis kursas.
  2. Sukurta mokomoji medžiaga su gairėmis ir rekomendacijomis.
  3. valdymo, kokybės, sklaidos ir tvarumo planai, kurie bus vykdomi viso projekto metu.
  4. Gauti keli įtaką darantys rezultatai, pavyzdžiui, galutinių vartotojų ir suinteresuotųjų šalių grįžtamasis ryšys ir motyvaciniai komentarai.

Įvyko pirmasis projekto MISS4Health susitikimas

Miss4Health projekto partnerių susitikimas Kaune