Projektai

Green Environment Education European Network

Projekto tikslas – sukurti bendradarbiavimo tinklą, kurio dėka parneriai į mokymo turintį įtrauktų klimato kaitos problemų analizavimą, mokytojams būtų sukurta galimybė tobulinti savo žinias ir gebėjimus klimato kaitos kontekste, skleisti sukauptą gerąją patirtį. Projekto pavadinimas: Gr...

OEI2

Pagrindinė projekto misija yra pasiūlyti ir kritiškai įvertinti, validuoti naujus kursų, mokymosi medžiagos ir naujos patirties kūrimo būdus. Projektu siekiama sukurti naują koncepciją s ir ją įgyvendinti, o jos poveikis institucijoms ir dėstytojams bus vertinamas po to, kai jie išbandys naują atv...

Mevel

Projekto tikslas - skatinti virtualaus mobilumo diegimą į metalo sektorių, dalinantis ankstesniuose mokymuose įgytomis žiniomis ir sudarant galimybes tobulėti žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, pereinant į aukštesnes pareigas bei gerinant savo darbo našumą. Projekto pavadinimas Vi...

VM Pass

Projekto tikslas – plėtoti tarpinstitucinį virtualaus mobilumo ir atvirų švietimo išteklių pripažinimą. Projekto pavadinimas: VMPASS – Virtualaus mobilumo ir atviro mokymosi naudojant atvirus švietimo išteklius pripažinimas per mokymosi pasą Projekto Nr.: 540476-LLP-1-2013-1-UK-ERA...

Complete Yourself

Projekto tikslas - sukurti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kūrimo ir bendradarbiavimo su darbdaviais (KTPK BD) modelį bei kvalifikacijos tobulinimo programą ir ją įgyvendinti. Projekto pavadinimas Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus ...

VMCOLAB

Projekto tikslas – prisidėti prie aukštojo mokslo institucijų inovacijų ir tarptautiškumo, išnaudojant IKT ir virtualaus mobilumo (VM) potencialą ir didinant tarptautinių stadijų pasiekiamumą visiems Europos studentams. Projekto pavadinimas: VMCOLAB - Bendros Europos erdvės virtualaus mo...

(e)VET2EDU

    Projekto tikslas - padėti profesijos mokytojams parengti technologijomis grindžiamo mokymosi kursus, kuriuose naudojami dinamiški, atviri ir inovatyvūs mokymosi metodai. Projekto metu technologijomis grindžiamo mokymosi turinio planavimo ir rengimo kursas, kurį jau baigė 250 dalyvių Lenkijoje, ...

Ubicamp

  Projekto tikslas - atverti virtualaus mobilumo galimybes visoms dalyvaujančioms šalims (mokytojams, studentams ir institucijoms). UBIcamp siūlo visapusišką sprendimą problemoms, kylančioms virtualaus mobilumo metu. Projekto pavadinimas: UBIcamp: Integruotas virtualaus mobilumo problemų ...

OLAREX

  Projekto tikslas – sukurti inovatyvų technologijomis grindžiamą mokymosi turinį eksperimentams nuotoliniu būdu bei e-didaktinius metodus formaliam ir neformaliam mokymuisi. Projektas prisidės prie mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslų (STEM) mokymo turinio modernizavimo, skatins...

Enkdist

  Projekto tikslas – įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programos projektą bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi Europoje, įgyvendinant technologijų pritaikomumo mokymosi visą gyvenimą procese viziją. Projekto idėja siejama su informacinių ir komunikacinių technologijų indėlio svarba naudoja...