Projektai

VMCOLAB

Projekto tikslas – prisidėti prie aukštojo mokslo institucijų inovacijų ir tarptautiškumo, išnaudojant IKT ir virtualaus mobilumo (VM) potencialą ir didinant tarptautinių stadijų pasiekiamumą visiems Europos studentams. Projekto pavadinimas: VMCOLAB - Bendros Europos erdvės virtualaus mo...

(e)VET2EDU

    Projekto tikslas - padėti profesijos mokytojams parengti technologijomis grindžiamo mokymosi kursus, kuriuose naudojami dinamiški, atviri ir inovatyvūs mokymosi metodai. Projekto metu technologijomis grindžiamo mokymosi turinio planavimo ir rengimo kursas, kurį jau baigė 250 dalyvių Lenkijoje, ...

Ubicamp

  Projekto tikslas - atverti virtualaus mobilumo galimybes visoms dalyvaujančioms šalims (mokytojams, studentams ir institucijoms). UBIcamp siūlo visapusišką sprendimą problemoms, kylančioms virtualaus mobilumo metu. Projekto pavadinimas: UBIcamp: Integruotas virtualaus mobilumo problemų ...

OLAREX

  Projekto tikslas – sukurti inovatyvų technologijomis grindžiamą mokymosi turinį eksperimentams nuotoliniu būdu bei e-didaktinius metodus formaliam ir neformaliam mokymuisi. Projektas prisidės prie mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslų (STEM) mokymo turinio modernizavimo, skatins...

Enkdist

  Projekto tikslas – įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programos projektą bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi Europoje, įgyvendinant technologijų pritaikomumo mokymosi visą gyvenimą procese viziją. Projekto idėja siejama su informacinių ir komunikacinių technologijų indėlio svarba naudoja...

REVIVE VET

Projekto tikslas -  įvertinti ir atnaujinti profesinio mokymo ir rengimo praktikas, taikant inovatyvias IKT integravimo metodologijas ir kuriant internetinę profesinio mokymo ir rengimo specialistų bendruomenę, kurie dirbdami kartu siektų pagerinti profesinio mokymo ir rengimo paslaugų kokybę, pat...

E-mentorystė

Projekto tikslas - praturtinti aukštojo mokslo studentų, profesinio mokymo institucijų studentų ir suaugusiųjų įsidarbinamumo arba grįžimo į darbo rinką, arba savo verslo kūrimo kompetencijas. Projekto pavadinimas e-MENTORYSTĖ: Nauji gebėjimai ir kompetencijos naujiems darbams (e-MENTO...

TeaCamp

Projekto tikslas – plėtoti virtualų mobilumą tarp akademinio personalo talkinant jiems parengti ir organizuoti virtualius tyrimus ir mobilumą, gerinant jų virtualaus mobilumo gebėjimus. Projekto pavadinimas TeaCamp – Dėstytojų virtualus centras: tyrimai, praktika, taikymas Projekto ...

OpenScout

Projekto tikslas - jo metu siekiama naudoti, tobulinti ir skleisti atvirą švietimo turinį vadybos specialistų rengime, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse bei tęstiniame rengime, atliekant įgūdžiais grįstą paiešką, telkiant plačias vartotojų ir besimokančiųjų bendruomenes, tiek profesines vartoto...

Socialinės atskirties mažinimo priemonių plėtra LDRMT

            Projekto tikslas - išlpėsti LDRMT paslaugų spektrą neįgaliems asmenims, moterims, po ilgensės pertraukos grįžtančioms į darbo rinką, bei vyrensio amžiaus moterims ir vyrams, siekiantiems integruotis į darbo rinką. Kelti LDRMT mokymo ir konsultavimo konsultantų kvalifikaciją darbe su soc...