TRANSFORM

 

 

Projekto tikslas – sukurti mokymosi laboratoriją „Skaitmeninė transformacija“, siekiant padėti suaugusiųjų švietėjams ir suaugusiųjų švietimo organizacijoms keisti veiklas iš tradicinio mokymo į nuotolinį, kad būtų užtikrintas aukštos kokybės įtraukus nuotolinis mokymas, atitinkantis besimokančiųjų poreikius.

Projekto pavadinimas: TRANSFORM – skaitmeninė suaugusiųjų švietimo transformacija nuotoliniam įtraukiam mokymui
Projekto Nr:
2021-1-LT01-KA220-ADU-000035360
Projekto koordinatorius: Socialinių inovacijų fondas, Lietuva
Kontaktinis asmuo VDU: Prof. Margarita Teresevičienė margarita.tereseviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 3o mėnesių (2022 m. sausis– 2024 m. birželis)
Projekto tinklalapis: https://transform.lpf.lt/

https://www.facebook.com/Transform-108879738408919

Projekto partneriai:

  1. Vytauto Didžiojo universitetas, (Lietuva)
  2. Motivation Technologies, Latvija.
  3. GROWTH COOP S.COOP.AND, Ispanija.
  4. Athens Lifelong Learning Institute, Graikija.

Projekto veiklos:

  1. Ugdyti suaugusiųjų švietimo organizacijų ir jų švietimo darbuotojų gebėjimus įgyvendinti skaitmeninę transformaciją, kad būtų užtikrintas aukštos kokybės nuotolinis įtraukus mokymas.
  2. Ugdyti suaugusiųjų švietėjų skaitmeninę kompetenciją teikti kokybiškus įtraukius nuotolinius mokymus.
  3. Įvertinti suaugusiųjų švietėjų skaitmenines kompetencijas suteikiant mikrokredencialus.
  4. Pateikti rekomendacijas suaugusiųjų švietėjams-fasilitatoriams kaip parengti suaugusiųjų švietėjų mokymus apie skaitmeninę transformaciją iš tradicinio į nuotolinį mokymą.
  5. Integruoti skaitmenines technologijas į nuotolinius mokymus apie lyčių lygybę.
  6. Skatinti suaugusių besimokančiųjų, susiduriančių su lyčių diskriminacijos kliūtimis, įtraukimą į darbo rinką ir visuomenę.

Projekto TRANSFORM partnerių susitikimas Atėnuose

Tarptautinių projektų sinergija sprendžiant nuotolinio mokymo(si) iššūkius