MIKROKREDENCIALAI

Projekto tikslas – tyrimu siekiama pagrįsti ir įdiegti skaitmeninių mikrokredencialų teikimo procesą aukštajame moksle.

Projekto pavadinimas: Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle (MIKROKREDENCIALAI)
Projekto Nr:
13.1.1-LMT-K-718-05-0003
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Kontaktinis asmuo VDU: E. Trepulė  elena.trepule@vdu.lt
Projekto trukmė: 22 mėnesiai (2021 lapkritis – 2023 rugpjūtis)
Projekto biudžetas:
299 988,22 EUR

Projekto metu bus įgyvendintos šios pagrindinės veiklos:

1. Pagrįstas skaitmeninių mikrokredencialų integravimo į studijas procesas atskleidžiantis potencialą įgalintį socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas bei indėlį tvariam atsigavimui po COVID-19 pandemijos.

Veiklos rezultatas – publikuotas mokslinis straipsnis: Tamoliune, G., Greenspon, R., Volungeviciene, A., Tereseviciene, M., Trepule, E., Dauksiene, E. (2023). Exploring the potential of micro-credentials: A systematic literature review. Frontiers in Education. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.1006811

2. Parengti reikalavimai skaitmeninio mikro kredencialo diegimo procesui.

Veiklos rezultatų apibendrinimas

3. Pritaikyta atvirų studijų aplinka skaitmeninių mikro kredencialų diegimo procesui.

Veiklos rezultatų apibendrinimas

4. Išbandytas skaitmeninių mikro kredencialų išdavimo procesas ir pristatytas jų potencialas įgalintis socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas suinteresuotiems subjektams bei indėlis tvariam atsigavimui po Covid19 pandemijos.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Plačiau apie projektą galite sužinoti VDU tinklapyje.

Susijusios naujienos

Nemokamas seminaras „Mikrokredencialų kilmė, prasmė ir potencialas“

Paskaita „Nuotolinių studijų perspektyva skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo akimis“

VDU pristatytas skaitmeninių mikrokredencialų procesas ir galimybės

COIMBRA universitetų grupės tarptautinis seminaras

Tarptautinė konferencija Latvijos verslo administravimo koledže

Vokietijos Universitetų ateities 2023 festivalis

Konferencija Kokybė nuotolinėse studijose

Plenarinis pranešimas Osijek universiteto tarptautinėje konferencijoje

Pristatytas mikrokredencialo potencialas

Testuojant inovaciją VDU studentams išduoti pirmieji skaitmeniniai mikrokredencialai

Išduoti VDU skaitmeniniai mikrokredencialai pristatyti Europai